Redningspersonell bærer en båre i vinterfjellet Vis bildetekst
Fra øvelser på Finsekurset 2019. Foto: Roar Moltubak/Røde Kors

Rapport: Klimaendringene setter norsk beredskap på prøve

2018 bød på enorme snømengder, flommer, tørke og et rekordhøyt antall skogbranner. Mer ekstremt og uforutsigbart vær krever endring i Norges beredskapsarbeid, sier Robert Mood, president i Røde Kors.

Last ned rapporten her (PDF)


Basert på Røde Kors´ erfaringer fra mer enn 1700 aksjoner i 2018, slår Røde Kors fast at klimarelaterte hendelser nå preger organisasjonens arbeid i Norge i større og større grad. 

Utviklingen har fortsatt inn i 2019 med omfattende snøskredfare og uforutsigbare værendringer. 

– 2018 har vist oss at klimaendringer utfordrer den lokale beredskapen og våre frivillige i Norge på en ny måte. Beredskapen settes på prøve, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

I årets første to måneder var det en firedobling av antallet skredhendelser der mennesker var involvert sammenlignet med 2017. Det oppsto også dobbelt så mange skogbranner som året før. Røde Kors bisto i 50 skogbrannoppdrag, og bistod svensk Røde Kors med sanitetstjeneste under slukking av skogbranner i Sverige.

2 av 3 nordmenn tror det vil skje flere uforutsette hendelser i tiden som kommer, viser en spørreundersøkelse utført av Respons Analyse for Røde Kors, som lanserer beredskapsrapporten «Året som satte oss på prøve» denne uken.

Hovedfunnene i rapporten viser at:

Frivillige i Røde Kors har aldri har brukt mer tid på skogbranner og skred som i 2018.

“Vårflom” på høsten, ekstrem tørke og rekordmange skogbranner og snøskred viser at ekstreme værhendelser i større grad påvirker og utfordrer søk- og redningsarbeid i Norge enn tidligere.

Kun halvparten av landets kommuner har beredskapsavtaler med Røde Kors.

Sommeren 2018 erfarte myndighetene at mange ikke lyttet til bålforbudet da skogbrannene stod på. Dette, kombinert med de mange skredulykkene og redningsaksjonene, understreker at det er et stort behov for folkeopplysning i personlig beredskap og sikkerhet.

– Vi ser likhetstrekk mellom de erfaringene vi har gjort oss i vårt internasjonale arbeid og de utfordringene vi nå ser i Norge, grunnet uforutsigbart vær. Det uforutsigbare vil være den nye normalen og utfordrer hele vår beredskap, sier Mood. 

Hva må gjøres?

Røde Kors oppfordrer særlig lokale myndigheter til å forberede seg bedre til å håndtere alt fra mer nedbør til skogbrann og kraftige stormer. Mange steder vil økende turisme også kreve god forebyggende innsats, spesielt med tanke på snøskred. I værutsatte Troms går så mange som 2 000 personer på tur i fjellene i løpet av en dag.

Myndighetene bør investere betydelig mer i de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene for å sikre god lokal beredskap også i fremtiden.

Alle kommuner bør inngå avtaler med lokale beredskapsaktører, og øve jevnlig sammen på å håndtere kriser.

Reiselivsnæringen og lokale myndigheter må ta et større samfunnsansvar i det forebyggende arbeidet ved å styrke egenberedskapen til tilreisende og lokalbefolkningen for øvrig.

 

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send epost til pressevakt@redcross.no