Røde Kors sitt feltsykehus i Al Hol-leiren er åpent

Etter en dag med redusert drift fortsetter Røde Kors sitt feltsykehus arbeidet i Syria. Fremdeles er situasjonen i området uavklart samtidig som nye nødhjelpsbehov oppstår.

– Røde Kors sitt feltsykehus i Al Hol-leiren er åpent, og kan fortsette med å ta imot og behandle pasienter. Den usikre situasjonen gjøre at det i perioder kan være begrenset kapasitet, men vi gjør det vi kan for å sikre tilgang til livsviktig helsehjelp, sier Tørris Jæger, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Røde Kors er bekymret for situasjonen i nord-øst i Syria etter at konfliktnivået øker.

– Situasjonen i nordlige og nord-østlige Syria er veldig kompleks, og involverer mange ulike internasjonale-, regionale- og lokale aktører. Vi følger situasjonen og utviklingen nøye, sier Jæger.

Samtidig som helseinnsatsen på feltsykehuset pågår, jobber Syrisk Rød Halvmåne og Den internasjonale Røde Kors-komiteen med å hjelpe de som har flyktet fra kampene som pågår i grenseområdet.

– Røde Kors sin bekymring er nå hvilke konsekvenser økt konfliktnivå kan ha på den humanitære situasjonen, sier Jæger.

Sikkerhetssituasjonen for de som driver Røde Kors sitt feltsykehus og annet nødhjelpsarbeid i området følges nå nøye.

– Vi tar sikkerhetssituasjon for vårt eget helsepersonell på alvor og sammen med Den Internasjonale Røde Kors-komiteen og Syrisk Røde Halvmåne følger vi utviklingen tett. Røde Kors er en organisasjon som er vant til å operere i krig og konflikt og vi håper partene fortsetter å respektere vår nøytralitet og vårt humanitære oppdrag, sier Jæger.

Utlandssjefen i Røde Kors minner om at det er de som kriger som har ansvaret for å beskytte sivilbefolkningen.

– De som deltar i disse kampene har et ansvar for å beskytte sivile og andre som ikke deltar i kampene. Dette inkluderer de som forsøker å flykte og også de som holdes i fengslet. Det er også viktig at vannforsyning, strømnett og annen viktig infrastruktur ikke rammes i angrep, sier Jæger.

Etter åtte års konflikt trenger 11,7 millioner mennesker over hele Syria humanitær hjelp. I møte med et slikt behov er Røde Kors nå dypt bekymret for at opptrapping av konflikten i nord-øst vil påføre ytterligere skade og traume på en befolkning som allerede har lidd mye.

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99