Person som sitter med hodetelefoner foran en pc Vis bildetekst
Antall unge med selvmordstanker som tar kontakt med Kors på halsen er doblet siden 2015. Røde Kors er glade for at flere tar kontakt, men er også bekymret for at så mange har det vanskelig. Foto: Røde Kors

Rekordmange barn og unge tok kontakt med Røde Kors om selvmord i 2019

Aldri før har Røde Kors fått så mange henvendelser om selvmord og selvmordstanker. Utviklingen bekymrer Røde Kors.

Antallet som tar kontakt med hjelpelinjen Kors på Halsen om selvmord er doblet fra 2015 til 2019, viser en fersk årsrapport. Kors på halsen årsrapport_2019

I fjor var det nærmere 800 barn og unge opp til 18 år som tok kontakt med Røde Kors via chat eller telefon om tematikken. 2 av 3 som tar kontakt om selvmord, er jenter.

Temaene blir tyngre

– Vi ser at temaene de unge tar opp med oss, stadig blir tyngre. Samtalene varer lenger nå enn før, og de frivillige forteller at samtalene eller chattene oftere er av en mer alvorlig art, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på Halsen.

Kors på Halsen er en gratis og anonym chatte- og telefontjeneste. Hos Kors på Halsen møter de unge trygge frivillige voksne som svarer på hjelpelinjen.

Mange av dem som tar kontakt med Røde Kors, er allerede i hjelpeapparatet. Røde Kors-frivillige i Kors på halsen forteller at mange av de unge opplever at de ikke blir trodd på eller tatt på alvor av hjelpeapparatet.

Glade for at flere tar kontakt

– Vi ser en jevn pågang av henvendelser hele året fra barn over hele landet. Vi er bekymret for at så mange har det vanskelig, men er samtidig glad for at mange tar kontakt og ber om hjelp, sier Kongshaug.