En eldre kvinne med munbind og rullator blir fulgt av en kvinnelig frivillig fra Røde Kors. Vis bildetekst
– Dette gikk helt utmerket. Jeg kjente ikke engang at hun stakk, sier Ruth Ryste (88). Den tidligere Helse- og sosialministeren fikk første dose av koronavaksinen på Porsgrunn bibliotek, og var godt fornøyd med innsatsen til både helsesykepleier og de frivillige som bistod. (Foto: Bjørn Runar Foss Sodeland / Røde Kors)

Røde Kors-frivillige bistår kommuner med vaksinering over hele landet

Hundrevis av frivillige fra Røde Kors hjelper til i kommuner over hele landet med vaksinasjon av prioriterte grupper.

Så langt er 64 lokalforeninger i gang eller i ferd med å sette i gang med å bistå kommunene med vaksinering, fra Agder i sør til Finnmark i nord. Mange flere kommuner er i dialog med de lokale Røde Kors-foreningene for å organisere og gjennomføre vaksinasjon lokalt i ukene framover.

– Dette er gledelig, først og fremst fordi det viser at vaksineringen er godt i gang i kommunene, slik at vi unngår at flere liv går tapt og at færre blir rammet av alvorlig koronasykdom. Det er fint at den frivillige beredskapen til Røde Kors kan være til hjelp for kommunene i denne ekstraordinære situasjonen, sier Anne Biering, leder for nasjonale programmer og beredskap i Røde Kors.  

Fire personer med Røde Kors- klær og munnbind står innenfor en inngangsdør.
I Molde tar frivillige fra Røde Kors i mot de som kommer for å få vaksine ved døra, deler ut munnbind, sørger for håndsprit og følger de som trenger det videre inn. Siden det ikke er lov å ha med pårørende inn er det flere som trenger en hånd å holde i gjennom vaksinasjonsprosessen. (Foto: Molde Røde Kors)

Bidrar med praktiske oppgaver

Frivillige fra Røde Kors har ulike oppgaver for å avlaste helsepersonell og kommuner, spesielt knyttet til å informere og bistå de som får vaksine. Flere bistår også med å transportere personer til og fra vaksinasjonssted og observasjon av vaksinerte etter at de har fått vaksinedosen. Selve vaksineringen håndteres av godkjent helsepersonell fra kommunehelsetjenesten.

– Dette er en viktig oppgave nå, og vi er forberedt på å bistå i lang tid framover og til vaksineringen er gjennomført, selv om det vil kreve en ekstra innsats i tillegg til de vanlige frivillige aktivitetene og beredskapsarbeidet til Røde Kors, sier Biering

Hjelper til for å se lettelser i smitterventiltak

For Røde Kors er det viktig å hjelpe til i vaksinearbeidet slik at samfunnet gradvis kan åpne mer opp og vi kan se lettelser i smitteverntiltak, som er særlig viktig for mennesker i sårbare situasjoner.

– Vi skal gjøre vårt for å bidra til at flest mulig som ønsker å bli vaksinert får tilbud om dette, slik at vi og resten av samfunnet kan stå samlet i innsatsen for å redusere de negative konsekvensene som koronasituasjonen har hatt for mange mennesker.  

Les mer om Røde Kors og koronapandemien!

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99