Innsatt i Bredtveit fengsel skriver under taushetserklæringen til Røde Kors Vis bildetekst
Shefkije i Bredtveit fengsel skriver under taushetserklæringen til Røde Kors (Foto: Elise Honningdalsnes / Røde Kors)

Røde Kors har frivillige over hele Norge - nå også i Bredtveit kvinnefengsel

Onsdag 16. november hadde Røde Kors gleden av å ønske to nye og motiverte frivillige velkommen til Røde Kors-familien. De frivillige er innsatte i Bredtveit kvinnefengsel.

 – Det er en glede å ønske kvinnene velkommen som frivillige i Røde Kors. Jeg er overbevist om at de vil få til mye bra her på Bredtveit, sier president Thor Inge Sveinsvoll. 

Bredtveit kvinnefengsel er det tredje fengselet hvor innsatte har mulighet til å bli med i prosjektet «Fellesskap og førstehjelp i fengsel». Prosjektet ble i 2020 igangsatt som pilotprosjekt i Verdal og Stavanger fengsel, og Bredtveit er nå det første kvinnefengselet hvor prosjektet er implementert.

Samhold

– Dette prosjektet er med på å skape samhold blant de innsatte i fengselet. Trivselen øker, de lærer seg livreddende førstehjelpskunnskap og de er med på å bedre de innsattes helsesituasjon både under og etter soning, sier Sveinsvoll. 

 Prosjektets mål er som navnet sier, å skape et positivt fellesskap blant de innsatte i fengselet, samt gi kunnskap og øke kompetansen om førstehjelp. 

Frivillig holder opp t-skjorte og smiler
Shefkije er nå frivillig i Røde Kors (Foto: Elise Honningdalsnes / Røde Kors)

Med ett av Norges største støtteapparat i ryggen 

For å vise kvinnene at de ikke er alene, men del av et større fellesskap, ble det arrangert en markering på Bredtveit for å feire fullført opplæring. Flere Røde Kors-representanter og ansatte i kriminalomsorgen var til stede. 

– Det er utrolig viktig for meg å vise våre nye frivillige at de ikke er alene – de har nå ett av Norges største støtteapparat i ryggen, nemlig Røde Kors-familien.

Thor Inge Sveinsvoll, president i Røde Kors

Under markeringen fikk de frivillige utdelt Røde Kors t-skjorter, materiell og førstehjelpsmateriale som de kan benytte seg av når de holder førstehjelpskurs for de andre innsatte. Som alle andre frivillige signerte de også taushetserklæringen til Røde Kors. 

Kvinnene har vært gjennom 30 timer med opplæring, som innebærer blant annet grunnkurs i førstehjelp og psykososial førstehjelp. De har også fått informasjon om Røde Kors’ verdigrunnlag og andre relevante kurs for å utføre oppgavene som frivillige på innsiden. 

Innsatt i Bredtveit fengsel lærer førstehjelp
Shefkije under førstehjelpskurset på Bredtveit (Foto: Elise Honningdalsnes / Røde Kors)

Skal planlegge og iverksette tiltak i fengselet

Det første de frivillige i fengselet skal gjøre er å identifisere behov og utfordringer i fengselet, og planlegge og iverksette tiltak for å møte disse behovene. Slik kan de frivillige selv jobbe med utfordringer de og de andre innsatte opplever i sin hverdag. 

– Det som er så fint med dette prosjektet er at de innsatte kan ta tak i det de anser som det viktigste for et bedre fellesskap i fengselet. I tillegg har de støtte fra både de ansatte og Røde Kors-lokalforeningen sin, sier Sveinsvoll. 

De frivillige i fengselet får muligheten til å medvirke i fengselet «nedenfra og opp», og med støtte fra fengselet og Røde Kors vil frivillige kunne oppleve mestring og få tillit til å jobbe med det de mener er viktig.  

Hele veien har de frivillige støtte fra en ressursgruppe som består av representanter fra de ulike delene av fengselet som er naturlige ressurser i fengselet - representanter fra fengselsledelsen, sikkerhetsansvarlig, Helseavdelingen, Skoleavdelingen, og Røde Kors lokalforeningen. De er også selv med i ressursgruppen. 

Tre stykker sitter samlet rundt bord og smiler
Shefkije sammen med presidenten i Røde Kors og ansatt i Røde Kors. (Foto: Elise Honningdalsnes / Røde Kors)

En stolt frivillig 

En av de som har fullført opplæringen og som nå er blitt Røde Kors-frivillig i Bredtveit er Shefkije. 

– Jeg vil anbefale dette til alle innsatte. Vi får mye ny kunnskap, og på førstehjelpskurset lærte vi hvordan vi kan redde liv om en situasjon skulle oppstå, sier Shefkije.  

Gjennom opplæringen har de innsatte hatt tett kontakt med Røde Kors, og alt er tilrettelagt for at det skal være enkelt å være frivillig i fengselet. I tillegg skal de frivillige vite at de har et støtteapparat som er der for de også når de er løslatt. 

 – Nå sitter jeg her inne, så jeg skal være frivillig her. Men jeg er stolt av å være frivillig i Røde Kors, og vil fortsette med det også når jeg kommer ut, sier Shefkije.