Lukket fengselsdør Vis bildetekst
Røde Kors er bekymret for situasjonen for innsatte i norske fengsler. (Foto: Sol Sigurjonsdottir / Røde Kors)

3 av 10 Røde Kors-frivillige i fengsler har snakket med innsatte om selvmordstanker

Røde Kors er bekymret for situasjonen til innsatte i norske fengsler. – Tiltakene mot selvmord og selvmordsforsøk oppleves som straff og ikke hjelp, sier Carola Ruud i Røde Kors.

– I verste fall kan tiltakene som er ment å hjelpe ha motsatt effekt, sier Ruud som er fagansvarlig for Visitortjenesten i Røde Kors.

Hver uke besøker 550 frivillige fra Røde Kors innsatte i norske fengsler over hele landet. I en undersøkelse Røde Kors har gjennomført blant de frivillige oppgir 3 av 10 at de har snakket direkte om selvmordstanker og selvmord med de innsatte som de besøker.   

10 prosent av de frivillige forteller at de har besøkt innsatte som har forsøkt å ta sitt eget liv mens de sitter i fengsel.   

Vi vet at det hjelper å snakke om selvmordstanker. Det å kunne betro seg til noen fra utsiden kan også hjelpe. Vår erfaring er at mange innsatte ikke ønsker å snakke om selvmordstematikk med fengselsbetjente eller pårørende, og da er det godt å ha muligheter til å få besøk av frivillige i Røde Kors.

Carola Ruud, fagansvarlig for Visitortjenesten i Røde Kors

Røde Kors har innsatte som er Røde Kors-frivillige mens de soner i fengsel. Selvmordsforebygging er ett av temaene de arbeider med. Se mer om hva frivillige i fengsler gjør i videoen under:

Stor fare første 3 ukene i fengsel 

— Vi vet at meningsfull medmenneskelig kontakt er en viktig faktor for å redusere selvmordsfaren. Når 40% av selvmordene skjer i løpet av de første tre ukene i fengsel, er det særlig viktig at det tilrettelegges for gode tiltak for å redusere faren i denne kritiske fasen, sier Ruud. 

Røde Kors tilbyr derfor beredskapssamtaler i den første fasen av innsettelse til innsatte som har særlig behov for å snakke med noen som er uavhengige aktører og ikke er en del av straffeapparatet.

Røde Kors er bekymret over de tiltakene som tas i bruk av kriminalomsorgen for å avverge selvmord i fengsel. Frivillige i Visitortjenesten forteller at de vegrer seg for å varsle kriminalomsorgen om innsattes selvmordsplaner i frykt for at det skal få negative konsekvenser for den innsatte.  

– Det er svært bekymringsverdig at et av tiltakene fengslene bruker er å sette innsatte på sikkerhetscelle - som for den innsatte oppleves som straff fremfor hjelp, mener Ruud.  

Innsatte som ressurs 

I tillegg til å ha frivillige som besøker innsatte i norske fengsler, har Røde Kors også innsatte som er Røde Kors-frivillige. De kurser blant annet andre innsatte, og selvmordsforebygging er ett av temaene de arbeider med.  

Ung innsatt utenfor fengsel i Verdal
– Det er ikke alltid de som roper høyest som har det verst. Det er først når folk blir stille at man virkelig burde bli bekymret, sier Truls. Han er én av de innsatte som også er frivillige i Verdal fengsel. De kurser blant annet andre innsatte, og selvmordsforebygging er ett av temaene de arbeider med. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

– Innsatte er en undervurdert ressurs for fengselssamfunnet, og er viktige forebyggende aktører for medinnsattes psykiske helse. Derfor startet Røde Kors tiltaket “Fellesskap og Førstehjelp”, hvor innsatte får grundig opplæring og jobber for å spre kunnskap om god fysisk og psykisk helse. Arbeidet bidrar både til livreddende kunnskap om førstehjelp og om selvmordsfare.  

Les mer om Røde Kors' arbeid for innsatte og tidligere innsatte her!