Verdenskart med glemte konflikter uthevet

Glemte konflikter

Konflikten i Ukraina gjør at mange konflikter og humanitære kriser er kommet i skyggen. Her setter Røde Kors lys på noen av dem.

Afghanistan

En far holder sine to barn på etter at de har fått behandling på et mobilt helsesenter.
Mer enn 500.000 mennesker fikk behandling på de mobile helseklinikkene til Afghanistan Røde Halvmåne i 2022. Norges Røde Kors støtter i alt 113 slike enheter i landet. Foto: Meer Abdullah/IFRC

Etter talibans maktovertakelse i fjor, har en allerede desperat humanitær situasjon forverret seg alvorlig. I 2023 vil 28,8 millioner av landets 40 millioner innbyggere trenge humanitær hjelp, ifølge anslag fra FN. Det er en økning på 4 millioner fra 2022 til 2023. 20 millioner mennesker har for lite og for dårlig mat. Mer enn én million barn er så undernært at de trenger helsehjelp. Mennesker tyr til desperate grep, som å selge organer eller gifte bort barn, for å skaffe nok penger til mat og medisiner. Kvinner og jenter er i all hovedsak utestengt fra utdanning og jobb, og må holde seg hjemme.

Burkina Faso

Røde Kors-frivillige registrerer folk som trenger nødhjelp.
Økende vold og klimaendringer har ført til at nærmere 3,4 millioner mennesker trenger nødhjelp. Frivillige fra Burkina Røde Kors distribuerer blant annet konantstøtte til de fordrevne, så de kan kjøpte mat og andre livsnødvendigheter. Foto: Burkina Røde Kors

Sikkerhetssituasjonen i flere land i Sahel forverres. Burkina Faso er landet som er hardest rammet, både med tanke på dødelighet og mennesker på flukt. To militærkupp i 2022, og en stadig mer fastlåst konflikt i nord har ført til at 1,8 millioner mennesker er på flukt. Skoler og helsesentre er stengt flere steder på grunn av sikkerhetssituasjonen. Helsesentre og sykehus mangler personale, medisiner og utstyr i store deler av landet. Matkrisen rammer 2,6 millioner mennesker.

Den demokratiske republikken Kongo

Tre frivillige fra Røde Kors ifører seg beskyttelsesklær.
DR Kongo rammes jevnlig av epidemier, som ebola. Det er svært smittsomt, så det er avgjørende at de som skal møte pasienter er godt beskyttet. Foto: Truls Brekke/Røde Kors

27 millioner kongolesere har behov for nødhjelp - det gjør landet til et av landene i verden med flest antall mennesker som har behov for nødhjelp. Krisen er kronisk underfinansiert, til tross for at antallet mennesker som trenger hjelp til å overleve har økt nesten 400% siden 2016. Landet opplever en rekke kriser, fra konflikt til klimaendringer og naturkatastrofer. Dette har ført til 2,6 millioner internt fordrevne, omfattende matkrise og underernæring, regelmessige epidemier og mangel på beskyttelse.

Haiti

Ambulansearbeidere evakuerer en skadet person
En pasient evakueres av ambulansepersonell fra Røde Kors i Haitis hovedstad Port-au-Prince. Foto: Luc Alary/Kanada Røde Kors

Kamper mellom kriminelle gjenger som kontrollerer store deler av hovedstaden gjør at folk ikke får tilgang til helsetjenester, mat, vann og arbeid. Folk blir drept i trefningene og kvinner voldtas, og nødhjelpsleveranser ranes. Helseklinikker og sykehus må kutte ned aktivitet eller stenge helt. Kolerautbruddet i oktober i fjor er ikke under kontroll og over 22.000 mulige tilfeller er registrert, trolig er tallet langt høyere. Den humanitære situasjonen i Haiti ble ytterligere forverret i 2022. Nær halvparten av befolkningen, 4,7 millioner, står i fare for akutt matkrise.

Jemen

Hjelpearbeidere fra Røde Kors leter gjennom ruiner
Hjelpearbeidere fra Jemen Røde Halvmåle leter gjennom et hus som ble ødelagt av landskred. Foto: Jemen Røde Halvmåne

FN omtaler Jemen som verdens verst humanitære krise, landet er i bunnen på de aller fleste humanitære indikatorer. Landet er sårbart for reduksjon i inntekter, inflasjon, økte matpriser (90 prosent av all mat importeres) og reduserte matrasjoner fra WFP. ¾ av befolkningen trenger nødhjelp for å overleve. Ting ble marginalt bedre etter våpenhvilen fra april 2022, men den utløp i oktober, og selv om konfliktnivået akkurat nå er forholdsvis lavt, er det fremdeles svært usikkert hva det vil bety fremover. Store utfordringer gjenstår.

Myanmar

En førstehjelpsstasjon i på gaten i Myanmar
Røde Kors har gitt førstehjelp fra stasjon i på gaten under opptøyene i Yangon. Foto: Swe Zin/Myanmar Røde Kors

Politisk undertrykkelse, økonomisk kollaps, kamp mot militærjuntaen som foregår både i storbyene og på landsbygda i en rekke delstater. 14,4 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp, 1,1 million internt fordrevne. Nesten én million rohyingaer har flyktet til Bangladesh. Økonomien har kollapset etter at militæret tok over makten, og opplever en voldsom inflasjon, samtidig er det mangel på mat og medisiner. Humanitære organisasjoner sliter med tilgang mange steder i landet på grunn av konflikt og tilgang.

Nord-Korea

Røde Kors inspiserer en vannpumpe
Urent vann, mangel på mat og diaré har ført til at mange barn i Nord-Korea er kronisk underernært. Røde Kors sørger blant annet for at ødelagte vannpumper rehabiliteres for å begrense spredning av vannbårne sykdommer. Foto: Mirva Helenius / IFRC

Landet har vært stengt siden januar 2020, både for mennesker og varer, som følge av ekstreme koronatiltak. Ingen internasjonale humanitære organisasjoner har i dag tilgang til landet. Det antas at 11 av 26 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp, men tallet kan være høyere. Nord-Korea har et kronisk matunderskudd på én million tonn, og et helsevesen som mangler alt. Så langt er det trolig kun satt et fåtall koronavaksiner.

Somalia

Et tørre vannreservoar i Somalia
Den ekstreme tørken på Afrikas horn har vart i fem sesonger, og som et resultat dør husdyr og avlinger feiler. I landsbyen Gatiitaley nord i Somalia er vannreservoarene er fullstendig uttørket. Foto: Truls Brekke/Røde Kors

Krisen på Afrikas Horn er så stor, at det egentlig er utrolig at den ikke får mer oppmerksomhet. Tørken er verre en den i 2011, da det ble erklært hungersnød, og 260.000 mennesker døde. Mer enn én million somaliere har flyktet på grunn av klimaendringene. De siste fem regntider har uteblitt, og prognosene for årets sesong er like tørre. Kampene mellom regjeringsstyrkene og al-Shabaab gjør det vanskelig å levere humanitær hjelp.

Sri Lanka

Hjelpearbeidere informerer landsbybeboere etter flommen.
Uvanlig kraftig monsunsesong førte til flom flere steder i Sri Lanka sommeren og høsten 2022. Frivillige hjelpemannskaper fra Røde Kors sørget for at innbyggerne fikk tak over hodet og nødvendig nødhjelp. Foto: Malith Gayan Hettiarachchi/ICRC

Landet var høyt på mange indikasjoner for bare noen få år siden. Nå opplever landet fullstendig økonomisk kollaps. Inflasjon på 94 prosent i september, 85 prosent i oktober. 28 prosent av befolkningen får for lite mat, fattigdomsraten har doblet seg, jordbruksproduksjonen redusert med 40-50 prosent. 32 prosent opplever matusikkerhet.

Syria

En lege og en sykepleier gjør seg klare til operasjon.
Åtte år gamle Bara falt på en stein og brakk armen da han lekte. På Røde Kors´ sykehus i al-Hol-leiren i Syria får han behandling. I lfjor ble det utført 11.000 behandlinger ved sykehuset. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Krigen er på ingen måte over, selv om den ikke lenger preger nyhetsbildet. 15,3 millioner mennesker trenger nødhjelp, 12,5 millioner mennesker er på flukt, enten internt i Syria eller i et annet land, dette tallet fortsetter å vokse, særlig med tanke på den økonomiske kollapsen som stadig blir verre. Ca 3 millioner mennesker er isolert i Idlib, som fremdeles er på opprørshender. Nabolandet Tyrkia har økt frekvensen av luftangrep mot kurdiske styrker. I nordøst sitter fremdeles over 50.000 tidligere IS-tilknyttede kvinner og barn internert, uten utsikt til annen tilværelse.

Sør-Sudan

To frivillige fra Røde Kors bærer en båre med en person etter operasjon ved Røde Kors-sykehuset i Akobo.
En pasient er på vei til operasjonssalen på det Røde Kors-støttede sykehuset i Akobo. Foto: Florian Bastian Series/ICRC

Nesten 40 år med konflikt i det som i dag er Sør-Sudan har ødelagt eldre og nybygd infrastruktur. Flom og tørke har også satt et stort preg på det humanitære bildet i landet. Over halvparten av befolkningen har hatt behov for nødhjelp siden starten av konflikten i 2013, og ti år senere, i 2023, har over 2/3 av befolkningen behov for hjelp til å overleve. De største behovene gjelder mangel på beskyttelse, blant annet mot kjønnsbasert vold, matkrise, underernæring,  sykdommer som kolera og malaria, og mangel på vaksinasjon og rent vann.

Venezuela

Medisiner leveres på paller til et Røde Kors-varehus
Medisiner, medisinsk forbruksmateriell og generator leveres til et sykehus i Caracas. Foto: Jhoander Sánchez/Venezuela Røde Kors

Venezuela er en av verdens mest underfinansierte kriser. Til tross for at landet besitter verdens største oljereserver, er økonomien i fritt fall. Millioner sliter med tilgang på helsetjenester, og helsevesenet mangler personale, utstyr og medisiner. 7,7 millioner trenger humanitær hjelp, 6,1 millioner har forlatt hjemmene sine.

Les mer om andre utfordringene verden står overfor i 2023: