Årets fredspris gir grunn til realistisk optimisme

Regjeringen bør ta inn over seg at årets fredsprisutdeling til ICAN kan få reell betydning for kampen for en atomvåpenfri verden.

- I over 70 år har en atomvåpenfri verden av mange vært omtalt som en utopisk visjon. Siden de første atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki har det hvert tiår vært minst én fredspris begrunnet med nedrustning, uten at verden har kommet nærmere nullvisjonen. Likevel mener jeg fredsprisen i 2017 gir grunner til å være realistisk optimistisk, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

NATO bør intensivere nedrustningsinnsats

Flertallet i det norske Stortinget ba torsdag regjeringen om å utrede konsekvensene av at Norge tiltrer et Forbud.

Dette er spesielt relevant sett i lys av vårt NATO-medlemskap, som har vært fremhevet som hovedargument for at Norge så langt står utenfor avtalen.

- Det er naturlig at forbudsavtalen og den nye kunnskapen om atomvåpnenes uakseptable konsekvenser gir NATO-landene et ønske om å la atomvåpnene spille en langt mindre viktig rolle i den fremtidige strategien, og dermed intensivere innsatsen for gjensidig nedrustning, sier Apeland.

Et globalt ansvar

De humanitære konsekvensene av atomvåpen er langt større enn vi tidligere har antatt. Selv en begrenset atomkrig mellom to stater vil har store globale konsekvenser, sannsynligvis med en global hungersnød som resultat av temperaturendringer.

Kunnskapen om konsekvensene, og det faktum at hverken stater eller humanitære organisasjoner vil være i nærheten av å kunne yte en adekvat humanitær respons, har gjort nedrustning til et globalt ansvar.

- Den nye kunnskapen om atomvåpenets faktiske konsekvenser har også betydning for den juridiske forståelsen av om bruken av våpenet kan anses lovlig. Det verden nå vet om helse- og miljøkonsekvensene burde føre til at alle stater foretar en ny juridisk og politisk vurdering av atomvåpnenes rolle. Enhver tenkelig bruk er etter Røde Kors' vurdering ulovlig. Atomvåpen må forbys og fjernes, på lik linje med andre masseødeleggelsesvåpen, sier Apeland.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 948 72 999

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler