– Forventet mer til beredskap i statsbudsjettet

Røde Kors etterlyste støtte til bedre vilkår for frivillig beredskap for å møte stadig økende ekstremvær.

– Dessverre leverer ikke regjeringen etter behovene vi ser, sier Anders Thorheimleder for samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors.  

Mer ekstremvær og uværskogbrannflere ras og skredog større risiko for menneskeskapte hendelser gjør lokal beredskap stadig viktigere. 

– Vi frykter at flere liv vil  tapt i flommerjordras og ekstremvær i tiden som kommer. Derfor etterlyste vi en kraftig satsing  frivillig beredskap i statsbudsjettet for 2020. Dessverre leverer ikke regjeringen etter behovene vi ser, sier Thorheim.

Røde Kors hadde sammen med de andre frivillige redningsorganisasjonene forventet en økning i overføringer til de frivillige redningstjenesten på 22 millioner kroner. Røde Kors ønsket blant annet at disse midlene skulle brukes på flere nødnetterminaler og mer forutsigbarhet i nødnettsamarbeidet. 

I årets budsjett justerer regjeringen støtten med 1,5 millioner kroner, noe som er mindre enn den ventede prisveksten i Norge. 

– Sikker kommunikasjon mellom aktørene i redningstjenesten redder liv. Dette behovet er ikke berørt i statsbudsjettet. Vi forventet en større økning til det frivillige arbeidet i en tid hvor vi ser at lokal beredskap blir stadig viktigere og mer kostnadskrevendesier Thorheim 

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler