Korrupsjon avdekket i Røde Kors-forbundets (IFRC) Ebola-operasjon

IFRC har gjennom egen etterforskning avslørt at over 6 millioner sveitsiske franc (CHF) har gått tapt i korrupsjon og svindel i Ebola-operasjonen fra 2014-2015. IFRC brukte totalt 124 millioner CHF.

Det er avdekket en misligholdssak i forbindelse med Ebola-operasjonen i Sierra Leone, Liberia og Guinea i 2014 og 2016. Funnene ble presentert av IFRC lørdag og Røde Kors (IFRC) har valgt å aktivt gå ut med resultatene fra sin egen granskning.

Røde Kors i Norge sin respons under Ebola var i stor grad gjennomført direkte gjennom delegater og utstyr til Ebolaklinikkene, mens det i begrenset grad har gått midler fra Norges Røde Kors til Røde Kors-forbundet sin Ebola-operasjon. Totalt sett anslår IFRC at de norske beløpene som er berørt av korrupsjon og svindel er 25 575 norske kroner (3.154 CHF). Dette er midler fra Norges Røde Kors, og ikke offentlige midler. Støtte fra norske myndigheter har gått til feltsykehuset, og ikke til den internasjonale Røde Kors-innsatsen i Sierra Leone.

Intern kontroll og varsling

Det var en kombinasjon av interne kontrollrutiner og bekymringsmelding fra en ansatt som mistenkte mislighold. Dette medførte at Forbundet ba om en ekstern revisjon, som bekreftet at noe var galt. Denne undersøkelsen har foregått siden tidlig 2016, med fokus på å avdekke tap og på å kreve tilbake tapte midler. For å sikre en åpen og god dialog med banken i Sierra Leone og sikre at etterforskingen ble gjennomført uten hindringer, ble ikke dette offentligjort tidligere.

Nulltoleranse

Røde Kors arbeider i noen av de mest risikofylte områdene i verden, og i flere av disse landene er det også dessverre stor risiko for mislighold og korrupsjon. Mislighold, utro tjenere og korrupsjon er dessverre noe vi aldri kan gardere oss helt mot.

På grunn av høy risiko har både Forbundet og Norges Røde Kors utviklet gode rutiner og tiltak for å unngå mislighold; både preventive, proaktive og reaktive.

Forbundet har stadig økende fokus på mislighold, inkludert manipulering av vekslingskurser. På bakgrunn av blant annet denne saken har Forbundet gjennomgått sine rutiner og revidert sine retningslinjer og prosedyrer rundt utbetalinger og overføringer for å minke risikoen for manipulering av vekslingskurser.
Både Norges Røde Kors og Forbundet har nulltoleranse for mislighold og korrupsjon.

 

Henvendelser til media:
pressevakt@redcross.no
+47 94 87 29 99

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler