Norge bryter barns rettigheter på flere områder

Det at barn verken blir hørt i individuelle saker eller på samfunnsnivå gjør at Norge bryter barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt.

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016 og nå suppleres den med rapporter fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en egen rapport fra barn og unge selv. Røde Kors er med i Forumet og støtter rapportene som i dag legges fram.

Brudd på barns rettigheter

Til tross for ulike metoder og synsvinkler konkluderer de tre rapportene likt på de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter. Særlig det at barn verken blir hørt i individuelle saker eller på samfunnsnivå. Norge bryter dermed barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt.

Barn forteller uten å bli hørt

I barnas egen rapport til barnekomitéen forteller barn og unge at det er vanskelig å bli hørt, spesielt i de sakene der rettighetene allerede er brutt. Dette kan være i alt fra asylprosessen til mobbesaker til å ønske å engasjere seg i politikken.
Den supplerende rapporten fra Forum for barnekonvensjonen inneholder 206 anbefalinger som sivilt samfunn mener FNs barnekomité bør rette mot Norge når de skal eksaminere den norske stat for ivaretakelse av barns rettigheter i Norge våren 2018.

Dette er ikke en uttømmende oversikt over status for barns rettigheter i Norge, men dekker likevel et bredt og sammensatt bilde av de utfordringene som Forum for barnekonvensjonen vil løfte opp for å sikre at FNs barnekomite og den norske stat er kjent med utfordringene og gjør noe med dem for å følge opp forpliktelsene i barnekonvensjonen

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler