Røde Kors: - De modige landene undertegner atomvåpenforbudet – Norge er ikke der!

I dag signeres den globale historiske avtalen som forbyr atomvåpen, etter år med intense forhandlinger. Den norske regjeringen har valgt å stå utenfor.

President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, som er til stede i FN i New York som representant for Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen, beklager dette sterkt.

-    Norges tomme stol i dag er sterkt beklagelig.  Alle stater har nå en unik mulighet til å gjøre verden litt tryggere, og ved ikke å delta legitimerer Norge
atomvåpenstatenes manglende vilje og evne til reell nedrustning.  Trusselen atomvåpen representer for menneskeheten gjør dette uholdbart, sier Mollekleiv.

Økt global risiko

Den spente globale situasjonen, som også involver atomvåpenland, og den kontinuerlige risikoen for ulykker eller feilaktige utskytninger, gjør kjernefysisk detonasjon til en reell trussel. Dersom en atomkrig skulle bryte ut, vil hverken stater eller humanitære organisasjoner ha mulighet til å avhjelpe de katastrofale menneskelige lidelsene som ville oppstå. Dette, kombinert med økt kunnskap om både de kortsiktig og langsiktige helseeffektene av en kjernefysisk detonasjon og effektene på klima og matproduksjon, gjennomsyrer avtalen som nå signeres.
 
-    Avtalen som det nå har blitt enighet om representerer en sterk norm mot atomvåpen som vil legge press på atomvåpenmaktene til å ruste ned. Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen appellerer til alle stater om å slutte seg til avtalen, og dermed oppfylle deres nedrustningsforpliktelser, sier Mollekleiv.

Et ansvarlig NATO medlem

Norges fravær fra forhandlingene av denne avtalen har blitt forklart av regjeringen med henvisning til NATO-medlemskapet. Men avtalen åpner for tilslutning fra stater som har forsvarsallianser med stater som har atomvåpen. Norsk politikk har over lang tid vært å redusere atomvåpenets betydning i forsvarsalliansen NATO.
 
-    Rollen atomvåpen har i NATO er en politisk vurdering, hvor de tre statene i NATO som har atomvåpen ikke kan diktere alle medlemmenes posisjon. Jeg håper Norge i nær fremtid tar ansvar ved å signere avtalen og jobbe for tilslutning blant andre NATO land, avslutter Mollekleiv.

 
President Sven Mollekleiv er tilgjengelig i New York for intervju.
Vennligst kontakt avdelingsdirektør for kommunikasjon og marked i Røde Kors, Øistein Mjærum, på + 47 95 214 841.

Mediehenvendelser:
Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99
www.rodekors.no


 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler