Røde Kors beklager feil i omtale av innsatsen i Haiti

VG publiserte i dag en artikkel om vår innsats i Haiti etter jordskjelvet i 2010 og hvordan innsatsen er kommunisert.

Røde Kors er stolte av det humanitære arbeidet vi har gjort på Haiti. Men dessverre har det vært feil i omtalen av innsatsen. Det beklager vi.

Røde Kors har siden 2015 hatt flere feil i en omtale på våre nettsider av hjelpearbeidet som skjedde etter jordskjelvet i 2010.

Dette var feil:  

1. Det sto i nettsaken fra 2015 at Røde Kors i Norge har bygd omtrent 1.000 provisoriske hjem. Det korrekte tallet er 700 midlertidige boliger, slik det er kommunisert i andre sammenhenger.

Dette skyldes en misforståelse, men det er like fullt feil og beklagelig.

2. Det sto at innsamlede midler bidro til å bygge opp 25 helsesentre og fire blodbanker. Det er feil at innsamlede midler fra Norge har bidratt til dette.

Det er riktig at Røde Kors som bevegelse har vært med å gjenoppbygge og rehabilitere 25 helsesentre og fire blodbanker, men dette skjedde ikke med midler fra Norge. Det er også feil oversettelse å si at helsesentrene ble bygd, det var snakk om ulike grader av gjenoppbygging og rehabilitering.  

Feil ble rettet umiddelbart

Feilene ble oppdaget da VG stilte spørsmål om innsatsen til Røde Kors i Haiti. Det er rettet opp, og etter dette har vi også innført nye krav til kvalitetssikring av innhold.

Den omtalte nettsaken var også mangelfull fordi den utelot å nevne flere av hjelpetiltakene som Røde Kors i Norge bidro til i Haiti.

Det gjelder blant annet bekjempelse av kolera, katastrofeforebyggende tiltak, støtte til ortopedi, annen gjenoppbygging, psykososial støtte for de som var rammet – for å nevne noe av hjelpeinnsatsen etter det massive jordskjelvet.

En av de verste naturkatastrofene

Jordskjelvet som rammet Haiti var helt ødeleggende for befolkningen i et av verdens fattigste land. Det er en av de største naturkatastrofene etter tsunamien i 2004, og utløste den største hjelpeaksjonen til et enkelt land for Røde Kors i Norge.  

Få dager etter jordskjelvet fikk vi på plass et feltsykehus som ga livsviktig hjelp både rett etter skjelvet, og i mange måneder etterpå.

Norges Røde Kors bygde 700 midlertidige boliger slik at de mest utsatte familiene så raskt som mulig skulle få et tak over hodet i området vi fulgte opp. Måten Norges Røde Kors bygde disse 700 boligene på er i henhold til internasjonale standarder i katastrofer.

Stor humanitær innsats med norsk støtte

Vi har også hatt en rekke tiltak i egen regi og gjennom støtte via den internasjonale Røde Kors-bevegelsen, på alt fra bekjempelse av kolera til forebyggende helsetiltak og andre nødvendige operasjoner.

Dette klarte vi i et land som i utgangspunktet var et av de fattigste i verden og hvor omtrent all infrastruktur var ødelagt av jordskjelvet. Det omfattende humanitære arbeidet ville ikke vært mulig uten stor støtte fra det norske folk, fra næringslivet og myndighetene i Norge. 

Giverne kan være sikre på at midlene har blitt brukt for å hjelpe de som har vært hardest rammet av jordskjelvet, og at det er god kontroll på bruken av norske midler både på det som er gjort selv, og på det som norske midler har bidratt til gjennom Røde Kors-bevegelsen.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler