Røde Kors etterlyser satsing på utsatte barn og unge

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir flere løft for å styrke tidlig innsats, men tetter ikke hullene som altfor mange barn ramler ned i.

For at tidlig innsats virkelig skal ha effekt må hele laget som arbeider med barn styrkes. 

- For å oppdage og håndtere mobbing, vold mot barn og omsorgssvikt trenger vi flere trygge omsorgspersoner i barns liv også på fritiden. Det kan vi vanskelig se at dette statsbudsjettet vil bidra til, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Etterlyser oppvekstpakke

Antall barn som vokser opp i lavinntekts familier har de siste årene økt og barn og unge uten skole og jobb er for høyt.

Erfaringer viser at investeringer i barn og unge ikke bare betyr enormt mye for dem det gjelder, men har store samfunnsøkonomiske gevinster for fremtiden. Røde Kors etterlyser derfor en helhetlig oppvekstpakke fra regjeringen:

- Stortinget må nå følge opp satsningen på tidlig innsats i skolen med en like kraftig tidlig innsats også for timene når skolen er stengt. Altfor mange barn og unge opplever mobbing, vold, omsorgssvikt eller fattigdom. Vi trenger en oppvekstpakke utenfor skoletid som gir både myndighetene og frivilligheten mulighet til å være der barn og ungdom faktisk er, etablere møteplasser og aktivitet, sier Apeland.

Regjeringen foreslår å videreføre mange viktige satsinger og øker nasjonal tilskuddsordning for barnefattigdom, men større grep uteblir.

Familier går «ofte sultne»

Frivillige fra Røde Kors enkelte steder i landet har startet med matutdeling til familier med mange barn på mottak som ofte går sultne, et resultat av at det er satt et tak på stønader som kan gis til barnefamilier uavhengig av antall barn.

Røde Kors ber Stortinget gripe inn og reversere kuttene.

- Barn i Norge skal ikke sulte. Punktum. Stortinget må umiddelbart reversere kuttet på seks millioner kroner og stanse sulten vi vet flere barnefamilier opplever på norske mottak, sier Apeland.

Enslige mindreårige til barnevernet

Røde Kors har lenge bedt om at ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år flyttes fra UDI til barnevernet. I dag har barnevernet ansvar for alle barn 0-15 år. 

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler