Dette skal pengene gå til

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden - sivile rammet av krig og konflikt. Mer enn to millioner mennesker skal få livsviktig hjelp.

Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp.

Syria: Mat, vann og medisiner

TV-aksjonen skal gi 605 000 mennesker i Syria livsviktig hjelp.

Etter fem år med borgerkrig er over 13,5 millioner mennesker i Syria helt avhengig av nødhjelp for å overleve. 4,8 millioner syrere er drevet på flukt til andre land, mens mer enn 6,5 millioner er på flukt inne i landet. For dem som er igjen, er situasjonen fortvilet – de mangler vann, mat og helsetjenester. Frivillige i Syria Røde Halvmåne jobber intenst med å gi livsviktig hjelp til sivile i det krigsherjede landet, med støtte fra Røde Kors-bevegelsen.

Khadraa-stor2-900x
Vanningeniør Rajaa Al. Khadraa har vært Røde Kors-frivillig i flere år. Det siste året har hun jobbet med å sikre vanntilgang for de som bor i Homs. Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors

Med TV-aksjonen skal Røde Kors gi flere mennesker mat og medisiner, gjennombygge vann- og sanitæranlegg samt gi opplæring og utstyr til de 10 000 frivillige i Syria Røde Halvmåne. Dette vil gjøre dem i stand til å hjelpe enda flere.

Les mer om vårt arbeid i Syria.

Libanon: Helseklinikker

TV-aksjonen skal gi 273 000 mennesker i Libanon livsviktig hjelp.

Libanon Røde Kors har et stort behov for å få rustet opp sine helseklinikker for å kunne behandle flere av de nærmere 1,5 millioner syrerne som har flyktet til landet.

Med TV-aksjonsmidlene vil Røde Kors også etablere flere mobile helseklinikker for å nå ut til syriske flyktninger og en sårbar lokalbefolkning med blant annet vaksiner, behandling av barnesykdommer og psykososiale støttetiltak.

Les mer om vårt arbeid i Libanon.

Sør-Sudan: Legehjelp

TV-aksjonsmidlene skal gi 17 500 mennesker i Sør-Sudan livsviktig hjelp.

Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013 og 3,9 millioner sørsudanere er helt avhengig av nødhjelp. Røde Kors er til stede for å beskytte og yte helsehjelp til sivile.

Sør-Sudan bilde stor900x
Yusuf Batil-flyktningleiren huser over 35.000 flyktninger, men er vanskelig tilgjengelig i regntiden på grunn av flom. Foto: Olav Saltbones/Norges Røde Kors

Gjennom årets TV-aksjon kan Røde Kors sende flere kirurger som kan operere krigsskadde, lære opp flere frivillige i førstehjelp, drive forebyggende helsearbeid og beskytte helsepersonell.

Les mer om vårt arbeid i Sør-Sudan.

Afghanistan: Helsetilbud for mor og barn

TV-aksjonen skal gi 334 000 mennesker i Afghanistan livsviktig hjelp.

Etter mange år med krig, er det fortsatt borgerkrig i deler av Afghanistan. Befolkningen er rammet av fattigdom og mangel på helsetjenester. Ofte befinner sivile seg midt i kamphandlingene.

Afghanistan-bilde normal592x
Shaidulla (7) prøver sin nye protese på et sykehus i Kabul drevet av Røde Kors. Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors

Med årets TV-aksjon skal Røde Kors bygge fødestuer og utdanne helseansatte og frivillige i Afghanistan Røde Halvmåne. Røde Kors støtter også driften av ortopediske sykehus som rehabiliterer krigsskadde og opererer og tilbyr proteser. De fleste som jobber på disse sykehusene er tidligere pasienter som har fått utdanning og opplæring. Med TV-aksjonsmidlene får enda flere krigsskadde livsviktig hjelp.

Les mer om vårt arbeid i Afghanistan.

Somalia: Opplæring av helsepersonell

TV-aksjonen skal gi 700 000 mennesker i Somalia livsviktig hjelp.

Siden 1991 har Somalia vært preget av nærmest sammenhengende væpnet konflikt. Gjentatte tørkekatastrofer, matmangel og omfattende mangel på helsetilbud gjør den humanitære situasjonen prekær. Totalt anslås 2,5 millioner somaliere å være på flukt.

Les mer om vårt arbeid i Somalia

Med midlene fra årets TV-aksjon skal Røde Kors bygge flere permanente helseklinikker, lære opp helsepersonell og frivillige i Somalia Røde Halvmåne og utstyre flere mobile klinikker der leger og annet helsepersonell reiser rundt og yter livsviktig hjelp. I tillegg vil flere krigsskadde få behandling og proteser ved Røde Kors' rehabiliteringssentre.

Myanmar: Folkeopplysning

TV-aksjonen skal gi 208 000 mennesker i Myanmar livsviktig hjelp.

En stor del av befolkningen i Myanmar lever i dyp fattigdom og mangler tilgang på helsetjenester. I deler av landet er det fortsatt borgerkrig og lokalbefolkningen lider. Antall internt fordrevne øker, og svært mange kan heller ikke vende hjem fordi områdene de kommer fra, er dekket med landminer og udetonerte bomber.

myanmarbilde-stor
Norges Røde Kors har arbeidet i Myanmar siden 2005, med særlig støtte til gjenoppbygging etter tyfonene Giri i 2010. Foto: Knut Kollandsrud

Gjennom TV-aksjonen skal Røde Kors gi livsviktig hjelp til internt fordrevne via mobile helseklinikker og drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver.

Les mer om vårt arbeid i Myanmar.

Honduras, El Salvador og Guatemala: Voldsforebygging

TV-aksjonen skal gi 30 000 mennesker i Mellom-Amerika livsviktig hjelp.

Honduras, El Salvador og Guatemala er blant verdens mest voldelige land og topper FNs drapsstatistikk. Ekstrem vold fører til at familier blir revet fra hverandre, omsorgspersoner blir drept, og barn vokser opp uten trygge rammer.

TV-aksjonen vil gjøre Røde Kors i stand til å styrke arbeidet med førstehjelp og helsetjenester til sivile i de mest voldsutsatte områdene. Frivillige i Røde Kors vil jobbe aktivt med voldsforebyggende arbeid i lokalmiljøene og tilby alternative aktivitetstilbud til de unge.

Les mer om vårt arbeid i Honduras, El Salvador og Guatemala.

Norge: Integrering og helsehjelp

TV-aksjonen skal gi 19 000 mennesker i Norge livsviktig hjelp.

Årets TV-aksjon skal bidra til et bedre liv for flyktninger og asylsøkere i Norge gjennom å tilby meningsfulle aktiviteter på asylmottakene; flyktningguider, helsehjelp for papirløse og oppsporingstjeneste for savnede personer.

Les mer om vårt arbeid med flyktninger og asylsøkere.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler