Øistein Mjørum er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Røde Kors

Slik skal Røde Kors bruke TV-aksjonsmidlene

Årets TV-aksjon skal gå til ofre for krig og konflikt over hele verden. Men hvordan kommer pengene egentlig helt frem?

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, forklarer:

- Hva går pengene fra TV-aksjonen til?

-  Pengene skal gå til å gi livsviktig hjelp til mer enn 2 millioner mennesker. Pengene vi samler inn skal gi hjelp til mennesker i Syria, Libanon, Afghanistan, Honduras, El Salvador, Guatemala, Myanmar, Somalia, Sør Sudan og integreringsaktiviteter i Norge.

Les mer om hva TV-aksjonsmidlene skal gå til

- Hvorfor har Røde Kors 3 milliarder kroner på bok?

- Røde Kors skal hindre og lindre nød på kort og lang sikt. Beredskapsfondet på 2,5 milliarder er en avgjørende ressurs for å klare oppgaven. Det har gitt over en halv milliard til å drive hjelpearbeidet de siste årene. Fondet har gjort det mulig å reagere raskt når kriser rammer, å opptre uavhengig av myndigheter, og fortsette hjelpearbeidet hvis andre inntekter svikter. Fondet tilsvarer halvannet års drift av Røde Kors sitt arbeid i 30 land og det omfattende omsorgs- og beredskapsarbeidet i Norge. Fondet er basert på overskuddet av automatdriften fram til 2007, og det er ikke tilført nye midler etter det, sier Mjærum.

Les mer om Røde Kors sin økonomi

- Tjener Røde Kors penger på nødhjelpsoperasjoner?

- Nei, ingen av pengene som vi samler inn til nødhjelpsoperasjoner blir overskudd. Vi bruker opp pengene på ulike måter, men de når alltid fram til de som trenger hjelp. Noen ganger kan det ta lenger tid å bruke opp pengene vi har samlet inn, men de går alltid til formålet.

- Hvor mye av TV-aksjonsmidlene går til administrasjon?

- Gjennom TV-aksjonen har vi budsjettert med å samle inn 230 millioner. Av innsamlingsresultatet går 36 millioner til å finansiere TV-aksjonen. Ingen av TV-aksjonsmidlene går til lønn eller administrasjon i Røde Kors. Når det gjelder Røde Kors sin generelle økonomi og andre innsamlinger enn TV-aksjonen, så går 90 prosent av inntektene fra faddere, givere, medlemmer, næringslivspartnere og offentlig støtte direkte til de som trenger det mest. Seks prosent går til å skaffe nye midler, fire prosent går til administrasjon.

- Hvor mye tjener ledere og ansatte i Røde Kors?

- Røde Kors er først og fremst en frivillig organisasjon, og vi er stolte av å være 50.000 frivillige som gjør humanitært arbeid i Norge uten å få betalt for det. Presidenten i Røde Kors er den øverste sjefen - han får heller ikke én krone i lønn. Røde Kors har 683 årsverk fordelt på ansatte i hele landet. Dette er mennesker som er ansatt for å organisere alt det frivillige humanitære arbeidet. Disse tjener gjennomsnittlig under 500.000 kr. Styret i Røde Kors har fastsatt at lønnen for generalsekretæren i Røde Kors skal være 1,15 millioner kr.

- Hvorfor går noen av pengene fra TV-aksjonen til et undervisningsopplegg?

- TV-aksjonen er både en innsamlingsaksjon og en informasjonskampanje. Det er viktig å få fram informasjon om situasjonen for flyktninger fra Syria som bor i Libanon, for å vekke forståelse for behovene. Undervisningsopplegget er en viktig del av TV-aksjonen og bidrar til å lære barn og unge om situasjonen i verden.

- Hva vil mitt bidrag som bøssebærer hjelpe til med?

- De som går med bøsse på søndag er helt avgjørende for at vi skal få samlet inn nok penger til å hjelpe mennesker i krig og konflikt. Og et lite bidrag hjelper langt: For kun 250 kroner gir du mat til en syrisk familie på fire i én måned. Så det skal ikke mye til for å gjøre en forskjell

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler