Kvinne holder gutt.

Beredskapsvakt

Røde Kors Beredskapsvakt er et lavterskeltilbud der du forplikter deg til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet når vi trenger deg.

Hvor i landet vil du bli beredskapsvakt?

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:Når er du født?

Kontaktinformasjon


Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. 

Beredskapsvakter hjelper sine medmennesker med enkle og viktige oppgaver som kommer i tillegg til selve redningsoperasjonen.

Som beredskapsvakt kan du kan hjelpe dine medmennesker med enkle og viktige oppgaver som

  • enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
  • informasjon i evakuerte områder
  • trafikkavvikling
  • transportoppdrag

Du vil få en årlig opplæring i blant annet førstehjelp, beredskapsarbeid og psykososial støtte. Du kan dermed delta i innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil også være uniformert, ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

Send SMS "VAKT" til 2272 og bli beredskapsvakt du også!

Vilkår