Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bli frivillig

Bli frivillig

Vil du bidra til et varmere samfunn? Vi har over 40 ulike aktiviteter som du kan engasjere deg i.

De frivillige er selve bærebjelken i Røde Kors. Vi søker motiverte og samfunnsengasjerte mennesker med interesse for humanitære utfordringer i Oslo. Sammen kan vi skape en mer medmenneskelig by!

Sosial inkludering

Besøkstjeneste
Finnerud aktivitetssenter (for eldre og funksjonshemmede)
Marte nettverkssenter (møteplass for eneforsørgere)
Medvandrer'n (turgruppe for personer med psykiske utfordringer)
Nabokafé (møteplass i bydel Bjerke)
Nettverk etter soning (nettverksbygging for tidligere straffedømte)
Safir
(møtested for tidligere rusmisbrukere)
Vitnestøtte (i retten)
Visitor (i fengsel)

Kvinner (aktiviteter rettet spesielt mot kvinner)
Rett til å bli sett (Arbeid med ofre for menneskehandel)
Kvinnekafé (møtested for kvinner)
Stella - Røde Kors kvinnesenter

Migrasjon

Flyktningguide
Helsesenteret for papirløse migranter
Norsktrening (språktrening)

Barn og unge

Aktiviteter på krisesenter (aktivitetstilbud for barn som bor på krisesenter)
Digital leksehjelp (via video og chat)
Ferie for alle (ferietilbud for familier med lav inntekt)
Gatemegling (vold- og kriminalitetsforebyggende metodikk)
Kors på halsen (dialogtilbud på for alle under 18 år)
Leksehjelp
Møteplass på Ressurssentrene for ungdom
Røde Kors Ungdom (for alle mellom 15 og 30 år)

Informasjonsarbeid

Internasjonal humanitær rett-gruppe (foredrag, kurs og seminarer)
Kommunikasjonsgruppe (avisproduksjon og nettsaker)
Sjiraffkurs (kursholder i ikke-voldelig kommunikasjon)
Studentlaget (for studenter i Oslo)

Beredskap

Akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende
Hjelpekorps