Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bli frivillig

Bli frivillig

Vil du bidra til et varmere samfunn? Vi har over 40 ulike aktiviteter som du kan engasjere deg i.

De frivillige er selve bærebjelken i Røde Kors. Vi søker motiverte og samfunnsengasjerte mennesker med interesse for humanitære utfordringer i Oslo. Sammen kan vi skape en mer medmenneskelig by!

Sosial inkludering

Besøkstjeneste
Finnerud aktivitetssenter (for eldre og funksjonshemmede)
Marte nettverkssenter (møteplass for eneforsørgere)
Medvandrer'n (turgruppe for personer med psykiske utfordringer)
Nabokafé (møteplass i bydel Bjerke)
Nettverk etter soning (nettverksbygging for tidligere straffedømte)
Safir
(møtested for tidligere rusmisbrukere)
Vitnestøtte (i retten)
Visitor (i fengsel)

Kvinner (aktiviteter rettet spesielt mot kvinner)
Kvinnekafé (møtested for kvinner)
Stella - Røde Kors kvinnesenter

Migrasjon
Flyktningguide
Helsesenteret for papirløse migranter
Norsktrening (språktrening)
Akutt overnattingstilbud for fattige tilreisende 
Rett til å bli sett (Arbeid med ofre for menneskehandel)

Barn og unge

Aktiviteter på krisesenter (aktivitetstilbud for barn som bor på krisesenter)
Digital leksehjelp (via video og chat)
Ferie for alle (ferietilbud for familier med lav inntekt)
Gatemegling (vold- og kriminalitetsforebyggende metodikk)
Henry - førstehjelp for barnehagebarn (et læringsopplegg for barn)
Kors på halsen (dialogtilbud på for alle under 18 år)
Leksehjelp
Møteplass på Ressurssentrene for ungdom
Røde Kors Ungdom (for alle mellom 15 og 30 år)

Informasjonsarbeid

Internasjonal humanitær rett-gruppe (foredrag, kurs og seminarer)
Kommunikasjonsgruppe (avisproduksjon og nettsaker)
Sjiraffkurs (kursholder i ikke-voldelig kommunikasjon)
Studentlaget (for studenter i Oslo)

Beredskap

Hjelpekorps

Butikk 

Røde Kors Secondhand