Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Om Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors laget verdens største røde kors av mennesker 7. mai 2010. Foto: Scanpix

Om Oslo Røde Kors

Skrevet av: Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i 1865. Røde Kors jobber for å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt.

Distriktsstyret:

Oslo Røde Kors ledes av et distriktsstyre, som er valgt inn blant Røde Kors-medlemmer i distriktet. Styrevervet er frivillig og medlemmene velges på årsmøtet. Styrets oppgave er å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo gjennom å vedta målsetninger, strategiske planer, handlingsplaner og budsjetter.

Distriktskontoret Oslo Røde Kors:

I motsetning til i resten av landet er det distriktskontoret som driver og tilrettelegger for over 40 humanitære aktiviteter. Flesteparten av disse utføres av rundt 3000 frivillige. Her kan du lese om de humanitære aktivitetene

Lokalforeninger:

Under distriktskontoret Oslo Røde Kors har vi tre aktive lokalforeninger, Oslo Røde Kors Vestre, Nordre Aker Røde Kors og Østensjø Røde Kors. Hovedoppgavene til lokalforeningene er eldre- og sykeomsorg, barne- og ungdomsarbeid samt støtte til psykisk utviklingshemmede.

Lokalforeningene drives på frivillig basis og alle aktivitetene utføres av Røde Kors-frivillige. I tillegg ytes det økonomiske bidrag til lokale aktiviteter, som eks. korps, ungdomsklubber og alders- og sykehjem

Virksomheter:

Oslo Røde Kors driver Mølleplassen Spesialbarnehage i Oslo, Casas Heddy på Lanzarote i Spania og salg av førstehjelpskurs.

– Mølleplassen Spesialbarnehage
– Casas Heddy
– Førstehjelpskurs