Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Om Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors laget verdens største røde kors av mennesker 7. mai 2010. Foto: Scanpix

Om Oslo Røde Kors

Skrevet av: Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i 1865. Røde Kors jobber for å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt.

Distriktsstyre og Kontrollkomité:

Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Årsmøtet er Oslo Røde Kors høyeste organer. Det er Distriktsstyret som tar alle store beslutninger i organisasjonen. Styret velges på årsmøtet av medlemmer i Oslo Røde Kors. Som styremedlem er man frivillig i Røde Kors, og man velges inn for en periode på to år.

Distriktsstyret har som oppgave å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo. Styret skal sørge for at Oslo Røde Kors er til stede for de som trenger det i byen vår. Dette gjør de blant annet gjennom å sette mål og legge strategiske planer for organisasjonen, samt å sette opp budsjetter.

Kontrollkomitéen i Oslo Røde Kors har som oppgave å følge opp Distriktsstyret. Komitéen skal passe på at styret følger opp det som blir bestemt på landsmøtet og av distriktsrådene. Kontrollkomitéen skal også se til at Distriktsstyret følger de lovene som gjelder i organisasjonen.

Medlemmer til Distriktstyret og Kontrollkomitéen velges på årsmøtet etter forslag fra Valgkomitéen.

Distriktskontoret Oslo Røde Kors:

I Oslo er det distriktskontoret som driver og tilrettelegger for over 40 humanitære aktiviteter. Flesteparten av disse utføres av over 4000 frivillige. Her kan du lese om de humanitære aktivitetene

Lokalforeninger:

Under distriktskontoret Oslo Røde Kors har vi tre aktive lokalforeninger, Oslo Røde Kors Vestre, Nordre Aker Røde Kors og Østensjø Røde Kors. Hovedoppgavene til lokalforeningene er eldre- og sykeomsorg, barne- og ungdomsarbeid samt støtte til psykisk utviklingshemmede.

Lokalforeningene drives på frivillig basis og alle aktivitetene utføres av Røde Kors-frivillige. I tillegg gis det økonomiske støtte til lokale aktiviteter, som eks. korps, ungdomsklubber og alders- og sykehjem

Virksomheter:

Oslo Røde Kors driver Mølleplassen Spesialbarnehage i Oslo, Casas Heddy på Lanzarote i Spania og salg av førstehjelpskurs.

– Mølleplassen Spesialbarnehage
– Casas Heddy
– Førstehjelpskurs