Digital leksehjelp

– Hva er vel bedre enn å hjelpe andre? tenkte Håkon (23) da han i fjor hadde litt ekstra tid som han gjerne ville bruke på noe fornuftig. Hva gjorde han?

Jo, han meldte seg som frivillig på Røde Kors Digitale leksehjelp.

Håkon Aunbakk har vært digital leksehjelper siden høsten 2015. Selv om han nå er i full gang med egne studier innen administrasjon og økonomi og har en langt travlere hverdag enn da han begynte som leksehjelper for ett år siden, har han ingen planer om å slutte.

Bilde av leksehjelper Håkon som sitter forran pc skjerme i Røde Kors lokaler for leksehjelp og ser i kamera
Håkon er én av 36 leksehjelpere hos Røde Kors Digitale leksehjelp som via chat og videosamtaler på nett hjelper ungdommer fra hele landet med lekser og skolearbeid.

Gir av egen fritid

Én ettermiddag i uka spanderer Håkon to timer av egen fritid for å hjelpe ungdommer med leksene. Da setter han seg foran en av pc-ene i lokalet til Røde Kors Digitale leksehjelp og hjelper skoleelever med norsk, engelsk, geografi, historie, religion, livssyn og samfunnsfag.

– Som leksehjelper bidrar du positivt ved å hjelpe andre til å forstå skolearbeidet og kanskje klatre en karakter eller to. Det føles givende.

Håkon, Digital leksehjelper

– Jeg gir leksehjelp i alle fag unntatt realfagene. Særlig i språkfagene er det mange som trenger hjelp til å forstå selve oppgaven og hvordan de skal gripe den an. For litt siden hjalp jeg for eksempel en elev med å analysere eventyret “Dumme menn og troll til kjerringer”. Vi løser aldri oppgavene for elevene, men setter dem på sporet ved å tenke høyt med dem. De må selv komme fram til svaret og løsningen. Vi gir også innspill på gode kilder på internett der de kan lære mer, forteller Håkon.

Dette er digital leksehjelp

 • Røde Kors-tjeneste som tilbyr leksehjelp på nett mandag-torsdag kl 17-21.
 • Målgruppen er ungdomskole- og videregåendeelever over hele landet.
 • Elevene kobler seg opp via en datamaskin og får én-til-én-hjelp. Brukeren og leksehjelperen kan se hverandre på skjermen og snakke direkte sammen, eller bare chatte.
 • Det er også mulig å sende inn skriftlige spørsmål via nettsiden.
 • Spørsmålene og svarene er søkbare for alle.
 • Røde Kors gir leksehjelp til tusenvis av skoleelever hvert år gjennom tjenestene Digital leksehjelp og den ordinære leksehjelpen som foregår på bibliotek og Røde Kors-lokaler 127 forskjellige steder i landet.
 • Til sammen 1100  frivillige leksehjelpere er tilknyttet ordningen.

Stille før stormen

Denne ettermiddagen er det ganske stille i lokalet til Digital leksehjelp.
– Helt typisk, sier Håkon, som forteller at det går i rykk og napp. Pågangen er særlig stor rett før eksamen og heldagsprøver. Da hender det at ungdommene må vente i kø for å få hjelp.

Men selv om det er rolig online akkurat nå, er det mer enn nok å henge fingrene i for leksehjelperne. Mange elever sender inn skriftlige spørsmål via nettsiden. I år har det kommet inn rundt 1500 spørsmål, som leksehjelperne svarer skriftlig på innen 2-3 dager. Både spørsmål og svar er søkbare slik at andre kan få nytte av kunnskapen.

 • Rundt en tredel av elevene tar kontakt for å få mattehjelp,
 • 15 prosent trenger hjelp med norsk og 13 prosent med engelsk.
 • Resten fordeler seg på de øvrige fagene.

Mens Håkon svarer på spørsmål, får en av de andre frivillige inn en samtale fra en ungdomsskoleelev som trenger hjelp til å forstå likninger med to ukjente. Han har prøve neste dag og forstår ikke hvordan han skal løse oppgavene.

Digital leksehjelp illsutrasjon av ung mann forfra som sitter ved skrivepult og skrivesaker forran seg.

– Du må lage et uttrykk for en av de ukjente variablene, sier leksehjelperen. Fra hver sin side av skjermen regner de seg gjennom flere likninger, og holder opp ark foran pc-kameraet for å vise utregningene. Etter en time med intens konsentrasjon er eleven klar for morgendagens prøve.

– De som kjenner til tjenesten, kommer gjerne tilbake igjen og igjen. Når en elev tar kontakt for å få hjelp, konsentrer vi oss fullt og helt om den ene. Det blir litt som å ha en privatlærer, sier Håkon, som gjerne vil ha følge av flere leksehjelpere.

Vi stilte følgende spørsmål til fire av brukerne av Digital leksehjelp:

 1. Bruker du Digital leksehjelp ofte?
 2. Hva synes du om hjelpen du får?
 3. Hvis du ikke hadde brukt Digital leksehjelp, ville du da fått hjelp av noen andre til lekser/oppgaver?
 4. Digital leksehjelp hjelper deg med leksene, men gjør ikke oppgaven for deg. Hva synes du om det?
 5. Hva har du fått hjelp til i dag?

Elev på videregående, 16 år:

 1. Ofte. Tre ganger i uken. Jeg bruker også siden til å se på andres spørsmål og svar.
 2. Jeg får ganske bra hjelp. Dere forklarer meg så bra. Dere hjelper meg til å forbedre tekstene mine. Dere gir meg tips om hvordan jeg kan bli bedre.
 3. Ja, det er en side som heter lær.no, men der får man kun hjelp til realfag. Det er ingen hjemme som kan hjelpe. De har ikke nok utdanning.
 4. Jeg synes det er bra at dere ikke løser oppgaven for meg. Hvis dere gjør alt, blir jeg lat og bare forventer mer av dere. Dere gjør en bra jobb.
 5. Jeg fikk hjelp med tysk grammatikk (kasus).

Elev i 10. klasse, 15 år:

 1. Omtrent én gang i uken.
 2. Veldig bra. Noen ganger får jeg ikke alltid svar på det jeg har spurt om, og når jeg skal prøve å gjøre det selv, er det ikke alltid at jeg har skjønt hvordan jeg skal løse oppgaven på egen hånd. Men ellers veldig bra.
 3. Nei, kun av lærer, ingen andre.
 4. Det er lurt at jeg må tenke selv, da lærer jeg bedre.
 5. Engelsk, forberedelse til heldagsprøve.

Elev på videregående, 17 år

 1. Jeg har brukt digital leksehjelp bare én gang før. Jeg synes det er til veldig god hjelp.
 2. Man får mange utfordringer på skolen, da er leksehjelpen nyttig.
 3. Nei, jeg får ikke hjelp av andre. Stort sett gjør jeg lekser og skolearbeid alene.
 4. Det er bra dere hjelper oss med leksene. Noen ganger er det bra å løse oppgaven sammen med en voksen, for så å kunne gjøre det alene neste gang.
 5. Jeg skulle fått hjelp i rettslære, men leksehjelperen som hjelper i rettslære var ikke til stede.

Elev på videregående, 16 år:

 1. Ja, ofte.
 2. Det hjelper meg veldig mye
 3. Uten Digital leksehjelp har jeg egentlig ingen andre måter å få ordentlig hjelp på.
 4. Det at dere hjelper meg er veldig snilt.
 5. Jeg har fått hjelp til engelsktentamen i morgen.

– Som leksehjelper bidrar du positivt ved å hjelpe andre til å forstå skolearbeidet og kanskje klatre en karakter eller to. Det føles givende, sier han.

Bli leksehjelper her!