Bilde av et klasserom og andre klassinger som ser på tavla som viser en video med ti år gamle Bara'a fra Syria som forteller sin historie

Salaby

Et spennende undervisningsopplegg

Ti år gamle Bara’a er fra Syria, men har flyktet til Libanon på grunn av krigen i hjemlandet. Gjennom film, lesetekster, oppgaver og bilder kan skoleelever få lære om Bara’as hverdag i en flyktningleir og hva hun drømmer om for fremtiden.

Gjennom en rekke spennende og kreative utfordringer, med blant annet quiz, video og animasjoner, lærer elevene om aktuelle tema knyttet til krig og konflikt. 

  • Hvordan er det å være på flukt og hvordan er det å komme til Norge som flyktning?
  • Hvordan snakker man om disse temaene når en eller flere elever i klassen selv har flyktet fra krig?
Bildet viser ovenfra ei jente som sitter ved pulten sin i klasserommet med oppgaveark som hun fyller inn

For de yngste elevene er hovedfokus rettet mot å skape forståelse for hva det kan innebære å komme til et nytt sted og hva vi kan gjøre når det kommer nye barn i klassen. For de eldste elevene er fokus i like stor grad rettet mot de faktiske forholdene flyktninger lever og har levd under, mot håndtering av flyktningestrømmen og mot hva slags regler som gjelder i krig og konflikt.