Bilde viser en kors på halsen-frivillig i samtale.

Flere alvorlig samtaler med unge i 2017

Hos Kors på halsen kan barn og unge snakke om det de selv ønsker. I 2017 var det spesielt samtaler 
om selvmord og selvskading som økte mest.

Gjennomgående er samtaler om relasjoner det mest vanlige hos Kors på halsen. Det handler om relasjon til venner, foreldre og søsken.

De frivillige opplever at det er det større alvor i samtalene de har med barn og unge, og mange forteller at det kan være tungt å lytte til det som blir fortalt.

Selvmord, ensomhet og kroppsfokus er temaer

I mai 2017 var det like mange samtaler om selvmord som i hele 2016. Barna forteller at de bruker mye tid på tankene, og mange har gått med tankene over en lang periode alene. Selvmord og selvskading er et av de temaene som øker jevnt over hele året. Temaer som kjærlighet og kroppsbilde er hyppigere i perioder nær sommeren, og samtaler om ensomhet har økt de siste årene.

Barn og unge forteller om hverdager hvor de opplever press fra mange arenaer som venner, skole og familie. Sosiale medier bidrar til at de ikke tar fri fra det sosiale når de kommer hjem fra skolen, og mange forteller at det er et press på å opprettholde kontakt gjennom døgnet.

Mer enn 19 000 henvendelser i fjor

Det er viktig at unge har en kanal der de kan dele tanker, følelser og opplevelser. For livet blir ofte lettere når du har noen å snakke med.

Totalt besvarte frivillige i Kors på halsen 19 035 henvendelser fra barn og unge på chat, telefon og e-post
 i 2017. Som tidligere år er chatten den mest populære tjenesten og er den kanalen barn og unge i stor grad foretrekker.

Kors på halsen

Telefon 800 333 21

Kors på halsen er et nasjonalt samtaletilbud for alle opp til 18 år. Det er gratis og anonymt, og holder åpent mandag til fredag kl. 14–22 hele året. Rundt 200 Røde Kors-frivillige med grundig opplæring svarer på e-post, chat og telefon.