Portrettbilde nært av Ruslana med lys i huden og mørkt langt hår

Fra forlatt tenåring til voksent forbilde

Røde Kors ble redningen da Ruslana (20) måtte komme seg bort fra sin alkoholiserte mor. I dag studerer hun på universitetet i St. Petersburg og er et forbilde for jentene på gatebarnsenteret.

– Jeg kan ikke forestille meg livet uten gatebarnsenteret og den støtten jeg har fått her. Jeg vanket i et dårlig miljø og hadde ingen fremtid. Livet mitt forbedret seg på alle områder da jeg kom hit, forteller Ruslana. Nå er hun i gang med universitetsstudier og har all grunn til å være stolt av seg selv.

Som en stor familie

For noen år siden var Ruslana (20 år) en  liten og sårbar jente som trengte hjelp. Livet hennes var bra inntil foreldrene skilte seg da hun var rundt 10. Moren begynte å drikke, og etter hvert klarte hun ikke lenger å ta vare på datteren.
Ruslana var 13 da skolen meldte i fra om forholdene hjemme. Hun var 14 da hun endelig kom til Røde Kors gatebarnsenter.

– De ansatte og de andre jentene ble som en familie for meg. Jeg er evig takknemlig, sier hun.

Ruslana, 20

Etter fem gode år på senteret fikk hun hjelp til å skaffe seg en hybel. Nå studerer hun på universitetet og jobber frivillig som danselærer på senteret to ganger i uka.

Skryt og ros

På veggen hos bestyreren henger medaljen Ruslana fikk i en dansekonkurranse mens hun enda bodde på senteret – i tillegg til mange andre medaljer fra ulike aktiviteter og konkurranser ungene på senteret har deltatt i. Her blir ungenes prestasjoner verdsatt og løftet frem. Det er viktig å gi gode mestringsopplevelser og bygge selvfølelse hos barn som har opplevd stor grad av omsorgssvikt.

De ansatte på senteret har et klart mål: å ruste jentene for et voksenliv på egenhånd. Når jentene fyller 18, må de flytte for å gi plass til yngre jenter, slik Ruslana har gjort. Senteret fortsetter imidlertid å følge opp de jentene som trenger det, selv etter at de har flyttet, for ikke alle har et sted å gå til selv om de formelt sett er voksne.

Et viktig forbilde

I likhet med Ruslana kommer mange av de utflyttede jentene tilbake som frivillige.
– Dette er familien vår, påpeker Ruslana. Og man stiller opp for familien.
De eldre jentene er som storesøstre for de yngre, også Ruslana. Mange ser opp til henne, og hun er en viktig rollemodell for de yngre jentene.

Jentene danser
Ruslana leder barna an i dansen. Hun jobber frivillig som danselærer for jentene på senteret to ganger i uka.

– Jeg er et bevis på at det er mulig å komme seg videre, at det finnes et liv etter en tøff oppvekst, at det er mulig å ta en utdanning selv om du har hatt en røff start, sier hun. Og det er mulig, bare hjelpen kommer i tide. Jentene som kommer til Røde Kors gatebarnsenter får struktur, stabilitet, trygghet og omsorg. De får også tillit til at de kan påvirke eget liv i positiv retning. For til syvende og sist, når de er blitt voksne, er det dem selv det står og faller på.