Røde Kors-frivillige i Madagaskar sprer informasjon om pesten.

Over 2000 er smittet

Antall personer som antas smittet av pest på Madagaskar er allerede fem ganger høyere enn det som er vanlig i løpet av en sesong. Hittil er rundt 200 døde.

Madagaskar er et fattig land og er preget av det. Manglende sanitære fasiliteter gjør det utfordrende å få satt i gang tiltak for å hindre spredning. Men vi ser heldigvis at færre blir smittet nå enn i høst. Det sier Tonje Tingberg i Norges Røde Kors, som akkurat har kommet tilbake etter fire uker som leder for det operasjonelle teamet på Madagaskar. Hun har ledet et team på 20 internasjonale hjelpearbeidere som jobber for å forebygge spredning av pesten og behandle de som har blitt smittet.

IMG_0544
Ble friske: En jente på fem og en gutt på tre år var de første som ble behandlet på pestavdelingen. Den sveitsiske legen som behandlet dem hadde med bamser fra barna sine som de to fikk.

Pest utenfor sesong

På Madagaskar er det årlige utbrudd av pest med cirka 400 tilfeller og 100 dødsfall hvert år. Det som er spesielt i år er at utbruddet skjedde tidligere enn vanlig og at pesten også har spredd seg til byene, som til hovedstaden Antananarivo. I tillegg er det lungepest som er mest utbredt i år. Det er den mest smittsomme varianten fordi den smitter fra menneske til menneske. Vanligvis er det byllepest, som smitter fra lopper fra rotter, som dominerer.

Situasjonen har fått både verdens helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors til å slå alarm. Over 2600 frivillige fra Røde Kors jobber nå med å spre informasjon om sykdommen. Vi lærer også opp frivillige og ansatte til vårt nyopprettede behandlingssenter for lungepest.

Flyer-Mock-up2
Brosjyrer: Enkle informasjonsbrosjyrer om symptomer på pest og hva man skal gjøre, deles ut av de frivillige.

Digitalisert plattform

Røde Kors har utviklet noe som heter Community based surveillance (CBS) som gjør det mulig å samle inn helsedata ute i felt. Ved å analysere slike data kan man oppdage begynnende epidemier tidlig og begrense dem.

På Madagaskar brukes dette verktøyet nå for å bekjempe spredning av pest. De frivillige er lært opp til å se etter og kjenne igjen symptomer. Dette melder de fra om daglig på SMS ved å bruke et avtalt oppsett av koder. Dataene samles hver dag og analyseres. Slik kan flere få rask behandling og ytterligere spredning forhindres. Siden pesten i år har spredd seg til nye områder rulles CBS nå ut i totalt 10 regioner.

– En regional koordinator på Madagaskar som heter Lucie, fortalte meg at de ikke har hatt noen tilfeller av pest i hennes område etter at CBS ble innført, sier Tonje Tingberg.  

Det handler om å trene opp de frivillige slik at de forstår hva de kan gjøre, sier hun.

Pesten på Madagaskar

Den vanligste pestformen på Madagaskar er byllepest, som smitter fra bakterier på loppene på rotter.

I år har over 70 prosent av de smittede fått påvist lungepest, som sprer seg ved dråpesmitte og er den mest smittsomme formen av pesten. I år rammer den også i byene hvor folk bor tettere. Derfor slås det nå alarm.


Pestsesongen varer vanligvis fra september til april, men i år har den begynt tidligere og rammer flere.

Hvis pasientene blir fanget opp og får antibiotika innen de to-tre første dagene, har de gode muligheter for å bli friske. Uten behandling med antibiotika er lungepest 100% dødelig.

Kilde: sml.no

Dette gjør Røde Kors

  • Forebygger: Informerer om hvordan redusere smitterisiko.
  • Begrenser utbrudd: Rapporterer om nye tilfeller og får pasienter til behandling.
  • Behandler: En egen pestavdeling er nylig opprettet ved et eksisterende sykehus. Her får smittede antibiotikabehandling samtidig som omgivelsene deres beskyttes for smitte.
  • Øker innsatsen: Frivillige i 10 regioner læres opp til å bekjempe spredning av pesten.