Bildet viser et barn i DR Kongo som er smittet av ebola i fanget til en hjelpearbeider fra Røde Kors. Vis bildetekst
Foto: Katherine Mueller/IFRC.

Den demokratiske republikken Kongo: Bekjemper ebola

I midten av mai brøt det ut ebola
i DR Kongo, og Røde Kors bidro aktivt for å bekjempe viruset,
som gjennom årene har tatt tusener av liv. Det er helt avgjørende med rask respons, og nødhjelpseksperter innen helse og smittevern klarte å stoppe spredningen i sommer.

I begynnelsen av august ble et nytt utbrudd identifisert nordøst i landet, og Røde Kors er i gang med en ny hjelpeoperasjon. De frivillige i Røde Kors kjenner lokale behov, skikker og kultur, noe som er essensielt for å nå frem med forebyggende tiltak og hjelp til smittede og deres familier.