Bildet viser mennesker i Bangladesh, med pakkning. Vis bildetekst
Mennesker rammet av katastrofer er ekstra utsatt for overgrep som vold, seksuelt misbruk og menneskehandel. Foto: Britisk Røde Kors.

Flere overgrep etter katastrofer

Kvinner og barn er mer utsatt for overgrep etter katastrofer, viser en ny studie fra Røde Kors. Nå trapper Røde Kors opp arbeidet for å sikre de mest sårbare etter en katastrofe.

Denne rapporten er viktig fordi den viser en trist trend som vi tidligere bare har observert, men ikke kunnet dokumentere – før nå, sier Kjønn- og mangfoldskoordinator i Norges Røde Kors Lisa Akerø.

Rapporten viser en økt risiko for seksuell trakassering, barneekteskap, seksuelt misbruk av barn, partnervold og menneskehandel i kjølvannet av katastrofer i flere asiatiske land.

Omfattende studie

Bakgrunnsmaterialet er blant annet intervjuer med 1800 mennesker som har blitt ofre for naturkatastrofer i Indonesia, Laos og Filippinene.

– Det som også skiller denne studien fra tidligere lignende forskning, er at denne rapporten inkluderer fakta om seksuell vold mot gutter og menn, som er svært tabubelagt i store deler av verden, sier Akerø.

Akerø har det siste året ledet Røde Kors-bevegelsens arbeid for å forhindre overgrep i verdens største flyktningleir i Bangladesh.

– Rapporten stemmer veldig godt med det vi ser at skjer over store deler av verden. Overgrepene mot de som bor i flyktningleiren i Cox’s Bazar er omfattende og grufulle, sier Akerø.

Flere årsaker

Forfatterne av rapporten peker på flere mulige årsaker
 til den urovekkende utviklingen i tiden etter katastrofer: Offentlige tjenester kollapser, utbredt fattigdom, dårlige tilfluktsrom og manglende koordinering av hjelpearbeidet.

– Myndigheter og nødhjelpsorganisasjoner må samarbeide med lokalsamfunnene og beskytte de som rammes av katastrofer. Det gjør vi blant annet ved å sørge for trygge, godt opplyste tilfluktsrom med adskilte rom og toaletter for menn og kvinner, sier Akerø.

Også nødhjelpsorganisasjonenes ansvar for å koordinere den humanitære innsatsen, trekkes frem som viktig av forskerne bak rapporten.

Les hele rapporten her.