Trygg førstehjelp med Henry

Henry gjør barnehagebarn trygge på hva de skal gjøre når det skjer noe i barnehagen.