Illustrasjon

BLOD ER FERSKVARE

Siden blod har en begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod for ikke å gå tomme.

Det er behov for mange nye blodgivere hvert år, for å erstatte dem som ikke lenger kan gi blod grunnet alder, sykdom, medisinbruk eller liknende.

Selv om alt blod er består av de samme basis elementene, er det hele 8 forskjellige blodtyper.
Kun er en bestemt del av blodet til blodgiveren tas ut og resten gis tilbake til giveren.
Her får du svar på de mest generelle spørsmålene knyttet til blod
Blodbussen gir folk muligheten til å gi blod flere steder i nærheten av der de jobber eller bor.
Blodtransfusjonens historie er en flere hundre år gammel historie med mye mystikk og tillagte egenskaper.