Personvernerklæring

Behandling av dine personopplysninger på GiBlod.no

Dine personopplysninger

For at blodbankene skal kunne kontakte deg trenger vi ditt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Fødselsdato brukes for å fastslå din alder (du må være mellom 18 og 60 år får å kunne gi blod). Informasjonen vi registrerer sendes kryptert fra nettsidene GiBlod.no direkte til den blodbanken du selv valgte da du fylte ut registreringsskjema.

Nettstedet GiBlod.no forvaltes og driftes av Røde Kors på vegne av landets blodbanker. Røde Kors er i kraft av denne tjenesten databehandlere for blodbankene. Det er den enkelte blodbank du har registrert deg hos som er databehandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se Blodbankene for kontaktinformasjon.

Dine registrerte personopplysninger mellomlagres på GiBlod.no i maksimalt 30 dager før de slettes.

Innsyn og sletting

Ønsker du innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg anbefaler vi at du tar kontakt med den enkelte blodbanken du selv har valgt som sted for tapping. Du finner kontaktinfo på den enkelte blodbank på giblod.no/blodbankene.

Samtykke

Med ditt samtykke til å motta informasjon fra Røde Kors om humanitære aktiviteter, følges det opp og behandles i henhold til Røde Kors personvernerklæring. Du kan selv velge om du vil motta informasjon via e-post eller sms om du foretrekker det. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.
 
Som databehandlere og på vegne av blodbankene, følger Røde Kors personvernprinsippene ved enhver behandling av personopplysninger. GiBlod.no kjører med Sertifisert Geotrust SSL kryptering og dine personopplysninger sendes kryptert til blodbankene.  

Ønsker du å vite mer om hvordan Røde Kors behandler personopplysninger kan du lese mer her.