Buskerud ikke synlig

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Nettside blodbanken

Telefon: 32 80 37 43 eller 32 80 37 69 Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.drammen@vestreviken.no
Besøksadresse: Dronninggata 28,3004 Drammen

Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu

Nettside blodbanken

Telefon: 32 08 69 48 Sentralbord: 03525
E-post: medbio.ringerike@vestreviken.no
Besøksadresse: Helsetunvegen 15, 3570 Ål

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Nettside blodbanken

Telefon: 32725630 Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.kongsberg@vestreviken.no
Besøksadresse: Drammensveien 4, 3612 Kongsberg

Vestre Viken HF, Ringerike Sykehus

Nettside blodbanken

Telefon:  32116074 Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.ringerike@vestreviken.no
Besøksadresse: Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss