Publikum foran scene på en rockefestival

Blodfans på Tons of Rock

Tusen takk til alle blodgivere!

«Blodfan på Tons of Rock»-kampanjen hadde som mål å rekruttere 6666 nye blodgivere innen 30.november 2022. Totalt ble det rekruttert 9030 blodgivere under kampanjen.

Vi i Røde Kors’ Blodprogram er ydmyke over engasjementet, og ønsker å rette en stor takk til alle som, gjennom kampanjen, har meldt seg som blodgivere, eller har oppfordret familie, venner og kollegaer til å bli blodgivere.

Selv om kampanjen nå er avsluttet, så er det alltid behov for nye blodgivere for å erstatte dem som ikke lenger kan gi blod på grunn av alder, sykdom, medisinbruk og flytting.

Blod er ferskvare, vi trenger et jevnt påfyll året rundt. Ditt blod redder liv, hver dag.

Meld deg om blodgiver