Prosessen fra du melder deg til du gir blod

Så enkelt er det

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale, og selv med moderne og avansert teknologi kan det ikke fremstilles kunstig – blod må gis. Slik gjør du det!

Blod brukes til mange typer pasienter og behandlinger, for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Det brukes i tillegg til å fremstille medikamenter. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod.

• Du kan gi blod inntil fire ganger i året.
• Beregn omtrent en halvtime når du skal gi blod, inkludert hvile etter tapping.
• Personalet har taushetsplikt.

Blodgiving skal ifølge blodforskriften være frivillig og vederlagsfritt. Likevel kan noen blodbanker gi deg en liten gave.

Før blodgiving

Blodoverføring må ikke skade blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer blodbanken hver blodgiver nøye før de eventuelt får gi blod. Hver gang du skal gi blod, fyller du ut et spørreskjema for blodgivere.

Etter utfyllingen av skjemaet blir du intervjuet av en bioingeniør, sykepleier eller lege. Første gang vil vi informere deg om hva det vil si å være blodgiver. Ved registrering, eller før første blodgiving, skal du vise legitimasjon. Vi vil også ta blodprøver av deg og eventuelt kontrollere blodtrykk og puls.

Ved hver blodgiving utføres det smitteprøver for virus som kan innebære en risiko for smitteoverføring av langvarige infeksjoner med livstruende komplikasjoner for pasienten. Du bør spise før du skal gi blod, i tillegg til å drikke litt mer enn vanlig både før og like etter tapping.

Under blodgiving

Etter samtalen med personalet setter du deg i en stol på rommet for blodgiving.
Den som skal tappe blodet ditt, desinfiserer stikkstedet nøye og sjekker identiteten
din for å forsikre seg om at blodposene er merket med riktige etiketter.
Du får et stikk i armen og gir 450 ml blod, som tilsvarer 10–12 prosent av blodet du har i kroppen.
Samtidig tas det blodprøver for testing. Du får et plaster på stikkstedet og skal klemme godt på dette de første minuttene etter blodgivingen. Plasteret kan du fjerne etter noen timer.

Etter blodgiving

Etter tappingen vil blodvolumet bygge seg opp igjen i løpet av noen timer. For å unngå uheldige reaksjoner som følge av væsketapet, bør du hvile i 10–15 minutter
etter at du har gitt blod, i tillegg til å drikke mye.

Unngå å anstrenge deg hardt fysisk de første 24 timene etter at du har gitt blod.
Unngå også å stå oppreist lenge den dagen du har gitt blod. Etter blodgivingen bør det gå minst tolv timer før du går tilbake til farlig arbeid eller hobby. Dette gjelder for eksempel flygere, buss- og togførere, kranførere, fjellklatrere, dykkere og folk som bruker stiger og stillaser.

Kontakt blodbanken hvis du blir syk de nærmeste dagene etter at du har gitt blod.