Vennegruppe ser ned på kamera utendørs sol

Hvem kan ikke gi blod?

De fleste friske mennesker mellom 18 og 65 år og som veier over 50 kilo vil kunne bli blodgiver. Det er likevel noen unntak. Her får du vite mer.


Reglene for hvem som kan gi blod i Norge finnes i «Veileder for transfusjonstjenesten» som utgis av Helsedirektoratet. Målet med veilederen er at den sammen med Blodforskriften skal bidra til god og enhetlig praksis for transfusjonstjenesten i Norge. Blodgivning skal ikke være til skade for verken den som gir eller den som mottar blodet.

Du er velkommen til å ta kontakt med din blodbank dersom du har spørsmål eller er usikker.

Meld deg som blodgiver

 

I dag kan følgende personer ikke gi blod i Norge:

1.    Personer som ikke er friske.

2.    Personer under 18 år.

3.    Personer som veier under 50 kg.

4.    Personer som bruker medikamenter fast. Mulige unntak er p-piller, noen blodtrykksmedisiner, allergimedisiner og midler mot lavt stoffskifte. Generelt utløser medisinbruk et behov for individuell vurdering av fagpersonell.

5.    Personer som har hjerte-, lever- eller lungesykdom, eller har hatt blødningstendens, alvorlige allergiske reaksjoner eller kreft. 
           
6.    Personer som bruker eller har brukt dopingmidler eller narkotiske midler som sprøyter. Personer som har eller har hatt seksuell kontakt med person som bruker eller har brukt dopingmidler eller narkotiske midler som sprøyter, får minimum 6 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.

7.    Personer som har oppholdt seg i land der malaria har stor utbredelse sammenhengende i minst seks måneder (Reisekarantene og malaria).

8. Personer som har oppholdt seg i Storbritannia i over 1 år til sammen i perioden 1980 – 1996 eller har fått blodoverføring der etter 1980. Dette er et EU-direktiv som følge av Creutzfeldt-Jacob sykdom, også kalt "kugalskap".

9. Personer som er født i Amerika sør for USA, har en mor født i disse landene eller fått blodoverføring i disse landene, på grunn av mulig forekomst av T. Cruzi. Noen steder godkjennes blodgivere fra disse landene ved negativ test på T. Cruzi og etter å ha bodd 6 måneder i Norge.

10. Personer som har oppholdt seg i over 5 år til sammen i Afrika syd for Sahara (dvs. gjelder ikke Egypt, Libya, Tunis, Algerie eller Marokko).

11. Hvis man har partner fra et land med høyere forekomst av Hepatitt C, får man karantene i 5 år etter at samlivet startet, eventuelt karantene i 6 måneder etter at samlivet har opphørt.

12. Menn som har hatt sex med menn siste året. Kvinner som har hatt seksuell kontakt med menn som har hatt sex med menn, får minimum 6 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.

13. Personer som har prostituert seg siste året.

Medisiner

Medisiner kan bidra til at man ikke kan gi blod. Blodbanken vil vurdere underliggende årsak til medisinbruken. Fordi hver eneste blodbank gjør egne vurderinger, kan det forekomme små variasjoner i praksis. Spørsmål knyttet til medisinbruk bør tas direkte med den blodbanken som man gir blod til.

Sjekk om du oppfyller minstekraveneAndre forhold som kan gi karantene fra blodgivning:


• Akupunktur: Årsaken til akupunkturbehandling er viktig. Dersom årsaken er av en slik art at den i seg selv ikke har betydning for blodgivingen, gjelder følgende regel: Akupunktur utført av autorisert helsepersonell i Norge og med sterilt engangsutstyr godkjennes. Akupunktører, homeopater, naprapater og osteopater er ikke omfattet av den norske autorisasjonsordningen, og behandling hos disse gir 6 måneders karantene etter gjennomført behandling.

• Flåttbitt gir karantene i 4 uker om det er ukomplisert. Har du fått utslett eller reaksjoner er karantenetiden 6 måneder.

• Hull i ørene: Minimum 6 måneders karantene etter at siste hull er satt med mindre det er brukt sterilt engangsutstyr.

• Gravide skal ikke gi blod og heller ikke i ett år etter fødselen.

• Infeksjoner eller eksponering for infeksjon kan gi tidsbegrenset eller permanent utelukkelse som blodgiver. Selv etter ubetydelige infeksjoner som sår hals, feber og diare må du ha vært frisk i 2 uker før du kan gi blod. Huden må også være hel og uten åpne eller infiserte sår.

Munnsår/åpne sår/infiserte kviser: 14 dager etter tilheling. Du skal ikke ha åpne eller infiserte sår/gnagsår/kviser; huden må være hel.

Ny seksualpartner: 6 måneders karantene. Det gjelder også dersom din seksualpartner har flere partnere.

• Piercing/tatovering/permanent make-up og andre kosmetiske inngrep: Har du fått piercing, tatovering eller andre kosmetiske inngrep som innebærer bruk av nåler, må du vente i 6 måneder før du kan gi blod. Piercing i slimhinner utelukker deg fra å gi blod; den/de må eventuelt ha vært ute i minst 4 uker før blodgivning.

• Tablettbehandling: 14 dager etter avsluttet kur.

• Tannbehandling: Vent i 24 timer før du gir blod. Ved rotfylling må du vente i en uke etter gjennomført behandling.

Utenlandsopphold generelt

Dersom blodgiver eller hans/hennes seksualpartner har oppholdt seg i land med høy forekomst av sykdommer som kan smitte med blod gjelder variable karantenebestemmelser.

Opphold i følgende land medfører karantene i
- 4 uker dersom oppholdet er kortere enn 6 måneder
- 6 måneder dersom oppholdet er lengre enn 6 måneder

Albania ​​ 
Estland  
Moldova  
Serbia
Montenegro
Bosnia  
Hviterussland 
Romania 
Ukraina
Bulgaria 
Kypros 
Russland 

Koronavirus (SARS CoV-2)

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Foreløpig finnes det ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen (covid-19). God håndhygiene og sosial distansiering er viktig for å hindre smitteoverføring. Inkubasjonstiden regnes foreløpig til å være mellom 2 til 14 dager. Blodgivere som kan ha vært eksponert for smitte eller har oppholdt seg i utlandet, må holde en karantene på 14 dager. Blodgivere som har hatt covid-19 skal nå ha 28 dagers karantene fra blodgivning. Mer informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Malariaområder

Personer som har eller har hatt malaria kan ikke gi blod. Reise og opphold kortere enn 6 måneder i områder der det er malaria medfører karantene i 1 år etter hjemreise. Klikk her for å se malariatabell

Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Asia

Opphold i malariafrie områder gir karantene i
- 4 uker dersom oppholdet er kortere enn 6 måneder
- 6 måneder dersom oppholdet er lengre enn 6 måneder


USA og Canada

Dersom du forlater området i perioden 1. april – 30. november, kan du gi blod 4 uker etter ankomst til Norge. Dersom du forlater området i perioden 1. desember – 31. mars, kan du gi blod umiddelbart etter ankomst til Norge. Årsaken til karantenen er virus som kan spres med mygg (West nile virus).

Zikafeber/Vest Nil-virus 

Her varierer reglene etter årstid. Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd, eller økende forekomst av Zikafeber, Vest Nil virus eller andre periodiske sykdommer, skal avstå fra blodgiving i minst 28 dager etter å ha forlatt området. Noen blodbanker opererer med opptil flere måneders karantene. Har blodgiver hatt ubeskyttet seksuell kontakt med person som har oppholdt seg i området, kontakt blodbanken for endelig regel. Les mer om Zika her.

Se oppdatert info om Vest Nil-virus her

Se også "Spørsmål og svar" eller kontakt oss dersom du ikke finner det du leter etter på denne siden.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler