Fantastiske historier

Mange kan ikke overleve uten blodoverføringer fra medmennesker. Takket være blodgivere kan disse personene fortelle sin egen historie.

Da Erlend lå i mors liv ble det oppdaget en sjelden sykdom der de røde blodcellene ble brutt ned. Han kunne ikke overlevd uten blodoverføring. Fire blodoverføringer før og fire etter fødselen var nødvendig. I dag er Erlend to år, frisk og rask og med normale leveutsikter.

Tina og Svein Bertil takker blodgivere