5 tips for å være en trygg voksen

Når voksne hjemme og på skolen viser varme og klare forventninger, skaper det rammer for at barn opplever trygghet og får en god oppvekst.

Barn og ungdom i Røde Kors’ aktiviteter mener at trygge voksne er omsorgsfulle, forståelsesfulle, tålmodige, gode lyttere, åpne og ansvarlige. På bakgrunn av råd fra barn og unge i våre aktiviteter har vi utviklet 5 tips til hva du kan gjøre når barn og unge forteller om vanskeligheter de står i:

1. Gi barnet rom til å forklare med egne ord hva de går gjennom

Lytt til hele historien. Det hender at det viktigste kommer til slutt. Lytt godt før dere sammen finner veien videre. Ofte sitter barnet med mange av løsningene på problemene selv.

2. Ta barnet på alvor

Ikke bagatelliser det barnet forteller. Ofte kan barn fortelle noe som høres lite alvorlig ut for oss som voksne, men som bunner i noe mer alvorlig eller som oppleves alvorlig for barnet selv.

3. Vær nysgjerrig

Spør også om følelser. Barn kan ofte trenge litt drahjelp for å fortelle hvordan de har det. Still åpne spørsmål og vær undrende.

4. Inkluder unge i avgjørelser
som gjelder dem


Det kan skape trygghet og forutsigbarhet å bli inkludert i avgjørelser som gjelder eget liv.

5. Bruk tid på forklaring

Dersom barnet har motforestillinger eller ikke forstår, bruk tid på å forklare og be- skrive hva du mener. For eksempel kan det være nyttig å forklare hvordan handlinger påvirker andre. Det er ikke lett, spesielt for yngre barn å alltid forstå konsekvensene av egne handlinger.

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler