De åtte største humanitære behovene i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB)
 og Røde Kors har utarbeidet rapporten «Sosial puls», en rapport som peker på de åtte største humanitære behovene i Norge i dag. Syv av disse gruppene angår barn.

1. Personer med alvorlig rusavhengighet

2. Barn som utsettes for mishandling, mobbing, vold og omsorgssvikt

3. Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag

4. Eldre med og uten demens, på sykehjem

5. Personer med alvorlige psykiske lidelser

6. Langtids sosialhjelpsmottakere

7. Fattige barnefamilier

8. Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler