Tsjad-sjøen sovende barn i vaskebolle

Sør-Sudan: Et hardt prøvet folk.

Tre år med borgerkrig og etnisk konflikt i Sør-Sudan har ført flere titalls tusen mennesker på flukt. De mangler mat, vann, klær, et sted å sove. Røde Kors jobber for å bistå de hardest rammede.

Nyanene (5 mnd) er et av mange små barn som ikke klarte seg i Sør-Sudan. Her bæres den døde jenta hjem til landsbyen av slektninger. FOTO: ALBERT GONZALES FARRAN / ICRC

De menneskelige lidelsene er enorme i krigsrammede Sør-Sudan. Antallet skadde
og drepte stiger dag for dag. Barn sulter, avlinger ødelegges, landsbyer jevnes med jorden og befolkningen må flykte hals over hode.

Håp om å bli selvhjulpen

Freden som kom da landet ble selvstendig i 2011 viste seg dessverre å bli kortvarig. I desember 2013 brøt borgerkrigen ut, og listen over voldshandlinger og overgrep er lang.

Tidligere i år rapporterte FNs høykommissær for menneskerettigheter om
grove brudd på menneskerettighetene og utstrakt bruk av brent jords taktikk, drap, voldtekt og plyndring av lokalbefolkningen.

Røde Kors jobber blant annet med opplæring i krigens regler på begge sider
av konfliktlinjen. Reglene sier blant annet at det er forbudt å angripe sivile og helsepersonell. Den langvarige konflikten kombinert med tørken som fulgte El Niño i fjor har i tillegg ført til svært små avlinger. Mange familier er tvunget til å spise såfrøene som skulle gitt nye avlinger.

Hittil i år har Røde Kors delt ut 370 tonn såfrø i håp om at tusenvis av familier på sikt vil bli selvforsynt med mat. Og mens avlingene gror, mottar familiene støtte til livsopphold. I de mest utilgjengelige områdene har Røde Kors også levert nødhjelp via flydropp.

Våger seg ikke ut

Alle parter lider i krig og konflikt, men særlig hardt går det ut over kvinner og barn. Mennesker har søkt tilflukt i sumpområder eller tatt seg fram til overfylte
midlertidige leire, ofte uten å kunne ta med seg annet enn det de står og går i.
Matmangelen er mange steder prekær, men av frykt for voldtekt våger ikke
kvinnene seg ut av leirene for å lete etter mat til seg og barna. At voldtekt er svært
tabubelagt og sosialt stigmatiserende, gjør dessuten at mange ikke søker hjelp
og medisinsk oppfølging etter seksuelle overgrep. Skammen påfører ofrene stor
ekstrabelastning både fysisk og psykisk. – Konsekvensene av seksuell vold er

Fakta om Sør-Sudan:

  • Sør-Sudan er verdens yngste stat, opprettet i 2011 etter mer enn 20 år lang borgerkrig (fra 1983 til 2005) mellom myndighetene i nord og frigjørings-bevegelsen i sør.
  • Landet består av mer enn 60 etniske grupper, med Dinka-folket og Nuer-folket som de største grupperingene.
  • I 2013 brøt dagens borgerkrig ut. Igjen ble tusenvis av mennesker drevet på flukt.
  • Borgerkrigen er langt på vei en etnisk konflikt med mange kryssende interesser.
  • Svak nasjonal fellesidentitet bidrar til konflikten.
  • Over to millioner mennesker har mistet hjemmene sine i konflikten.
  • I tillegg til brutaliteten som skapes av den direkte volden, har borgerkrigen ført til andre kriser, blant annet sultkatastrofe.
  • En tredel av Sør-Sudans 11 millioner innbyggere er i dag avhengige av nødhjelp
  • for å overleve (per juni 2016). (Kilde: globalis.no)