Hjelpekorpslogo Vis bildetekst
Hvert år møtes den internasjonale fjellredningskommisjonen IKAR for å dele erfaringer fra sine fagområder. Foto: Camilla Krabbe

Et viktig fagforum for redningsmenn og hjelpekorpsere: – Kan trekke gode erfaringer fra hverandre

Hvert år arrangeres en konferanse i regi av IKAR for å styrke det internasjonale redningsarbeidet. Dette er årets viktigste saker.

 Det er mange redningsaksjoner hvor man kan trekke gode erfaringer fra hverandre. IKAR er en møteplass for det. 

Det forteller kontaktperson for IKAR i Norges Røde Kors, Heidi Vigerust. IKAR er den internasjonale fjellredningskommisjonen, et forum hvor organisasjoner og etater innen fjellredning innheter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Røde Kors har vært medlem siden 1974, og til hver konferanse stiller fire delegater fra Norge. 

IKAR-ettermøte 

Hvert år arrangeres en konferanse som har til hensikt å samle erfaringer fra aksjoner som er gjennomført siden sist. Normalt møtes delegatene til en fysisk konferanse i et av medlemslandene. På grunn av pandemisituasjonen har deltakere de to siste årene måttet møtes over nett. Det er ikke like utbytterikt med digital konferanse, men det gir likevel mulighet for erfaringsdeling, forteller Vigerust.  

Erfaringer fra den internasjonale konferansen videreformidles til den norske redningstjenesten ved IKAR-ettermøte, som årlig arrangeres hos Norges Røde Kors i Oslo i uke 46. Her inviteres alle frivillige og profesjonelle redningsaktører. Under årets IKAR-ettermøte ble flere temaer diskutert. Vigerust trekker fram to temaer som viktig, samhandling og bedre kommunikasjon mellom redningsetater og bedre ivaretakelse av mannskap etter krevende aksjoner.  

– Best practice og tett samhandling er nøkkelbegreper.

Heidi Vigerust, kontaktperson for IKAR i Norges Røde Kors

Psykisk krevende  

Ivaretakelse av mannskap har vært et tema på den internasjonale konferansen to år på rad. Det viser seg at krevende aksjoner kan gi stor belastning for redningspersonell. Flere opplever tøffe aksjoner som også kan innebære at man må både redde og hente ned personer med nær relasjon. For enkelte redningsmenn har belastningen blitt så høy at selvmord dessverre har vært utfall for enkelte.  

På årets internasjonale konferanse ble det rapportert om skyldfølelse blant guider som kan ha gjort feil valg med gjester, også værvarslere som har varslet feil kan ha opplevd skyld dersom været har forårsaket en ulykke.

 Det er mange som kommer tett på en hendelse som man ikke tenker over, sier Vigerust. 

Bedre på samhandling 

Et viktig tema på konferansen er også nye teknologiske løsninger som blir bedre og bedre for hvert år.  

Gode samhandlingsmuligheter er derimot en utfordring som det må settes mer fokus på. Spesielt er det viktig at politiet er med her, forteller Vigerust. På årets IKAR-ettermøte presenterte blant annet representanter fra Sørøst politidistrikt et godt fungerende samarbeid i forbindelse med Sør-Øst-PD redningsgruppe.  

– Nye teknologiske løsninger gir nye muligheter, men vel så viktig er å ha fokus på gode kommunikasjons- og samhandlingsrutiner for optimal aksjonsutøvelse.

Heidi Vigerust, kontaktperson for IKAR i Norges Røde Kors

Mer info om IKAR samt program og foredrag fra årets IKAR-ettermøte finnes her.