To eldre blir fraktet ut av flomområde i grabben på en traktor Vis bildetekst
Oktober 2018 Evakuert: - Det var vann rundt hele huset og vi kunne ikke går ut, forteller Signe Bakken (88) og Torvald Bakken (93). Dde to ble reddet fra vannmassene med traktor av Skjåk RKH. Paret hadde aldri opplevd noe lignende. - Og vi har bodd på samme flekken i 52 år, forteller de. (Foto: Konrad Soglo, Sjåk RKH).

Ny klimarapport: Frykter flere liv vil gå tapt i Norge

Røde Kors mener flere og mer ekstreme værhendelser i større grad vil true menneskeliv fremover.

Les hele rapporten "Norges klima 2071-2100" 

– Sommerens dødelige og ødeleggende ras og fjorårets tørke og voldsomme flommer har vist oss at både myndighetene og vi frivillige beredskapsorganisasjoner må skjerpe arbeidet med forebygging og beredskap over hele landet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Apeland tror Norge i likhet med andre land må være forberedt på langt mer alvorlige konsekvenser av ekstreme værhendelser, og mener de mest sårbare i samfunnet vil bli hardest rammet.

– Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer, sier Apeland.

I den ferske rapporten «Norges Klima 2071-2100», hvor Norsk Klimaservicesenter har bidratt med kunnskapsgrunnlaget for hvordan klimaet vil endres for ulike regioner i Norge fremover, varsles flere flommer, jordras og uforutsigbare værhendelser hele året.