Øvelse Oslo Vis bildetekst
Røde Kors er i god dialog med politiet om å videreutvikle samarbeidet. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Styrker dialogen med politiet

Politiet er en av våre viktigste samvirkeaktører og ofte oppdragsgiver når Røde Kors skal respondere på søk- og redningsoppdrag, eller andre akutte behov i samfunnet.

Jevnt over opplever Røde Kors i Norge at samarbeidet med politiet er godt. Endringer i samfunnet, som regionreform og politireform gjør at dialog med politiet likevel blir viktigere i tiden som kommer. Behovet for dialog forsterkes ytterligere med nye behov lokalt som følge av klimarelaterte hendelser og andre utviklingstrekk i samfunnet. 

Anders
Anders Thorheim, leder samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors

I slutten av november var Røde Kors i møte i Politidirektoratet med Beredskapsdirektøren i politiet, sjef Sivilforsvaret, representant fra DSBs direktørstab, og Norsk Folkehjelp. Skredene i Jølster sommeren 2019 ble trukket frem som et eksempel på at vi trenger å opprettholde og styrke dialogen med politiet.

Behov for å avklare roller

Gjennomgående for møtet var behovet for å styrke dialogen og samarbeidet mellom hendelser. Dette innebærer blant annet å få på plass gode rutiner for evalueringer og tilbakemeldinger på samarbeid etter aksjoner, avklare roller, ansvar og andre forhold mellom aksjoner, og øve sammen der det er behov for det. Særlig viktig vil det være å øve på hendelser som aktørene har lite erfaring med. Dette kan for eksempel være naturrelaterte hendelser, som skredene i Jølster der forutsetningene for samvirke mellom aktørene ble satt hardt på prøve. 

«Endringer i samfunnet gjør at dialog med politiet blir stadig viktigere i tiden som kommer»

Anders Thorheim, leder samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors

Innstilt på å arbeide mer sammen

Røde Kors spilte også inn at våre hjelpekorps nå i større grad opplever å bli varslet tidligere av politiet, og at polititjenestepersonene de møter er mer kompetente. Tidlig varsling fører samtidig oftere til at Røde Kors er på stedet før politiet, og kan iverksette aksjoner på egenhånd. Enkelte erfarer at dette skaper utfordringer for Røde Kors med hensyn til tilgang på etterretning. Denne problemstillingen er politiet klar over og innstilt på å arbeide mer sammen med frivilligheten for å sikre at aksjonene blir gjennomført så effektivt og sikkert som mulig. 

Politidirektoratet vil arbeide videre med å styrke lokale rutiner for samarbeid mellom hendelsene for å bidra til mer læring av det vi gjør sammen, og oppfølgning av eventuelle identifiserte tiltak. Røde Kors vil opprettholde dialogen med Politidirektoratet med mål om et fortsatt konstruktivt samarbeid hvor vi kan ta opp eventuelle utfordringer som dukker opp, og for å videreutvikle samarbeidet mellom Røde Kors og politiet.