Ferie for alle i Sogn og Fjordane

Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre. Velkomen til Ferie for alle i 2023!

I sommarferien og vinterferien arrangerer Sogn og Fjordane Røde Kors "Ferie for alle". Røde Kors ynskjer at flest mogeleg barn skal oppleve å få den gode feriekjensla. Ferieleiarane er eit gratis tilbod til barnefamiliar som ikkje har ressursar til å reise på ferie eller har anna tilsvarande tilbod om ferie.