Fellesverket - et lavterskeltilbud for ungdom

Fellesverket

Arena for ungdom mellom 13 og 25 år i Arendal. Aktiviteten driftes av Agder Røde Kors. Fellesverket skal også bygges opp i Kristiansand.

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år

Fellesverket i Arendal ligger på Langbrygga i Pollen. Per nå er det ingen aktivitet der, dette arbeides med.

Fellesverket ønsker flere engasjerte frivillige som kan være trygge voksenpersoner på blant annet åpen møteplass flere kvelder i uka, og til til leksehjelp.

Kontakt jonas.ohlckers@redcross.no / 40209174 eller bryan.hayes@redcross.no /  45250302

I Kristiansand er et Fellesverk under utvikling/ eetablering, med sikte på åpning rundt årsskiftet. Kontakt daglig leder i Kristiansand Røde Kors, Sigrun Tara Øverland, sigrun.tara.overland@redcross.no / 48203750