Sosiale ulikheter i oppvekst: En humanitær utfordring.

Dato: Lørdag 30.10
Tid: 09 - 12
Rom: Informasjon kommer

Foredraget har samme tittel som en rapport som hun utarbeidet på oppdrag for Røde Kors i 2011: Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring - Helsebiblioteket.no

Rapporten tar for seg sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på økonomi, helse og utdanning. Hensikten med rapporten er å peke på hvilke humanitære utfordringer vi står overfor i Norge i dag knyttet til barn og unges situasjon.

Om Karin Gustavsen

Karin Gustavsen er sosionom, sosiolog og førstelektor. Hun har lang erfaring fra samsunnforskning, ledelse, fagutvikling og utviklingsarbeid på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Karin er særlig opptatt av barn og unges levekår, der barnefattigdom og sosiale ulikheter i oppvekt er et kjernetema. Karin har også ledet utviklingsarbeider rettet mot barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Opplegg: 09.00 – 12.00  

09.00 – 09.45: Foredrag

09.45 – 10.00: Pause

10.00 -  10.45: Foredrag

10.45 -  11.00: Pause

11.00 -  11.10: Opptakt til dialog

11.10 – 11.40: Summegrupper 3 personer ( de som sitter i nærheten av hverandre)

11.40 – 11.55: Felles dialog

11.55 – 12.00: Avrunding