Nyhetsarkiv

Aktuelle artikler fra tidligere.

Asker Røde Kors inviterer til årsmøte for 2020 på Hasselbakken torsdag 27. februar kl 1800. Alle medlemmer og frivillige er hjertelig velkommen. Det blir enkel servering.
For andre gang arrangerte Asker Røde Kors gratis sommerleir for 20-25 barn fra Asker, Røyken og Hurum.