Velkommen til årsmøte

Årsmøte avholdes tirsdag 25. februar kl 18.00 i kantina på Rådhuset på Bjørkelangen.

Agenda

  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  • Årsberetning
  • Regnskap 2016 og budsjett 2017
  • Valg     

Papirer til årsmøte publiseres her så snart de er klare og vil også være tilgjengelig på årsmøtet.

Agenda (PDF)

Årsberetning 2016 (PDF) 

Valgkomiteens innstilling (PDF)

 Regnskap 2016

Budsjett 2017