Hjelpekorpset på vakt

Sanitetsvakter

I Enebakk er det både store og små arrangementer som idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.

Enebakk Røde Kors Hjelpekorps stiller opp på mange arrangementer i og rundt Enebakk for å bidra til økt sikkerhet for deltakere og publikum. Medlemmene er frivillige med interesse for å hjelpe andre i en vanskelig situasjon.

I tjenesten brukes det til dels avansert og kostbart utstyr. Hjelpekorpset er derfor avhengig av en viss godtgjørelse for tjenesten for å være i stand til å vedlikeholde, og å fornye dette utstyret.

Skal du ha et arrangement og ønsker veiledning om medisinsk beredskap, ta gjerne kontakt med hjelpekorpset på epost: admis.erkh@gmail.com