Personer i prat Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: Røde Kors

ROM for Frivillighet

ROM for Frivillighet er et samarbeid mellom Linstow, Lillestrøm kommune og Røde Kors.

Ved sambruk av sentrale eiendomsarealer utenfor kjernetid eller når arealer står ledige, får frivilligheten mulighet til å drive helsefremmende, humanitær aktivitet og benytte seg av lokalene uten kostnad. Samarbeidet skal synliggjøre frivilligheten i lokalsamfunnet og bidra til å styrke de enkelte aktørene, Linstow, Lillestrøm kommune og Røde Kors.

Prosjektet startet opp i juni 2018 med etablering av en aktivitet, Røde Kors Leksehjelp, som fortsatt pågår. Røde Kors Ungdom – Treffpunkt er nå en aktivitet som det fokuseres på i prosjektet.

Gjennom å tilrettelegge for humanitær aktivitet og frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg skaper vi gode møteplasser!

Meld deg som frivillig her og vis din interesse for aktivitetene

Logo