Personer i prat Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: Røde Kors

ROM for Frivillighet

ROM for Frivillighet er et samarbeid mellom Linstow, Lillestrøm kommune og Røde Kors.

Ved sambruk av sentrale eiendomsarealer utenfor kjernetid eller når arealer står ledige, får frivilligheten mulighet til å drive helsefremmende, humanitær aktivitet og benytte seg av lokalene uten kostnad. Samarbeidet skal synliggjøre frivilligheten i lokalsamfunnet og bidra til å styrke de enkelte aktørene, Linstow, Lillestrøm kommune og Røde Kors.

Prosjektet startet opp i juni 2018 med etablering av en aktivitet, Røde Kors Leksehjelp, som fortsatt pågår (midlertidig på is på grunn av COVID19-pandemien). Flere aktiviteter, slik som Røde Kors GiBlod og Program for Foreldreveiledning (ICDP), er og har vært tilknyttet prosjektet.

Logo Sparebankstiftelsen
Leksehjelpen ved ROM for Frivillighet støttes med midler fra Sparebankstiftelsen

Vinteren 2021 arrangeres det digitale, felles møteplasser på tvers av kulturer, foreninger og organisasjoner i Lillestrøm for å generere økt aktivitet og menneskemøter for å fremme god psykososial helse i et mestringsperspektiv. Gjennom å tilrettelegge for disse møteplassene skaper ROM for frivillighet merverdi for lokalsamfunnet i Lillestrøm.

Gjennom å tilrettelegge for humanitær aktivitet og frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg skaper vi gode møteplasser!

For mer informasjon, kontakt:

Mina_
Mina Moghadam
Rådgiver migrasjon- og oppvekstaktiviteter,  og prosjektleder «ROM for Frivillighet»
Kontorsted
Lillestrøm
E-post
mina.moghadam@redcross.no
Mobil
416 81 934
Logo