Distriktsrådene for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom

Distriktsrådene består av frivillig tillitsvalgte. Rådsmedlemmene velges av delegater fra lokalforeningene på årsmøtene til Akershus Røde Kors.

D-Råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

 • Leder: ​Thomas Alexander Gulbrandsen Sannes
 • Operativ leder (nestleder): Ingela Gästgivars 
 • Administrativ leder: Jøran Gaukelund
 • Rådsmedlem: Helge Gillebo
 • Rådsmedlem: Maria Elionor Erma Møller
 • Varamedlem: Rupert Bose 
 • Varamedlem: Christian Ødegård

D-Råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

 • Leder: Ragnhild Mila
 • Nestleder: Ragnar Bergersen
 • Rådsmedlem: Suzanne Five
 • Rådsmedlem: Inger Berit Faller
 • Rådsmedlem: S. Rubi Sivasubramaniam
 • Varamedlem: Jarle Opseth
 • Varamedlem: Kamilla Angelika Hynek  

D-Råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

 • Leder: Fariah Noreen
 • Nestleder: Maren Romundstad
 • Rådsmedlem: Elinor Lund 
 • Rådsmedlem: Cathrine Holst