ROM for Frivillighet

ROM for Frivillighet er et samarbeide mellom Akershus Røde Kors, Lillestrøm kommune og Linstow angående etablering og koordinering av frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg.

Hovedtanken bak prosjektet er å tilrettelegge for flerbruk av sentrale eindomsarealer utenfor kjernetid eller når arealer står ledige, med hensikt å gi frivilligheten mulighet til å benytte seg av lokalene uten kostnad. Samarbeidet skal synliggjøre frivilligheten i lokalsamfunnet og bidra til å styrke de enkelte aktørene.

Prosjektet startede opp i juni 2018 med etablering av en aktivitet – Røde Kors Leksehjelp. I 2019 skal to nye aktiviteter knyttes til ‘ROM for Frivillighet’, nemlig Røde Kors GiBlod og Program for Foreldreveiledning (ICDP). Alle aktiviteter foregår i lokaler på Romerike Helsebygg i Lillestrøm.

ROm for Frivillighet logo 524-346.jpg

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler