valg

Valgkomitéen i Akershus Røde Kors

Valgkomitéens oppgave er å finne de beste kandidatene til Distriktsstyret og Kontrollkomitéen, og å fremme disse under Årsmøtet.

Valgkomitéen står for panlegging og gjennomføring av valg. Valgkomitéen i Akershus Røde Kors velges av årsmøtet, som normalt finner sted i mars/april hvert år. Komitéen består av medlemmer fra distriktet og fra våre tre avdelinger (omsorg, hjelpekorps og ungdom).

Valg av kandidater til Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Distriktsråd

Medlemmene i Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Distriktsrådene velges på årsmøtet. Dette er frivillige verv og de som ønsker å sitte i en av disse organene kan melde interesse og en kortfattet CV til Valgkomitéen. Valgkomitéen går igjennom alle som er aktuelle. De vil også ha en samtale med de beste kandidatene, og fremme disse på årsmøtet.

Årsmøtet og valget i 2020

Flere verv vil være på valg i 2020. For å finne gode kandidater håper vi at du vil sende inn forslag eller kanskje søke selv?

Forslag eller søknad sendes til Valgkomitéen innen mandag 24. februar 2020. Dersom du selv ønsker å være aktuell for et verv sender du litt informajson om deg selv, dine erfaringer og motivasjon for vervet (max 3 sider) til Valgkomitéen.

Årsmøtet i Akershus Røde Kors i 2020 blir holdt helgen 24.-26.april. Da er følgende verv på valg:

  • Distriktsstyret: Leder, Styremedlemmer og varamedlemmer
  • Kontrollkomiteen: Medlem og varamedlem
  • I tillegg trenger vi deg som ønsker å være med i Distriktsråd Ungdom, Hjelpekorps og Omsorg

Mer detaljert informasjon om hvilke verv som er på valg finner du her.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle som kunne tenke seg å bidra med sin kompetanse i styre/komite/råd oppfordres til å tipse distriktets valgkomite. Medlemmer i lokalforeningenes styre og råd (eller aktiviteter som tilsvarer) kan foreslå kandidater til valgkomiteen. Kandidater er valgbare når:

  • man er foreslått skriftlig til valgkomiteen og er oppført i valgkomiteens liste til årsmøte
  • man er forespurt og sagt seg villige
  • er medlemmer av Røde Kors

Kandidater som blir innstilt av valgkomiteen, får beskjed i god tid før årsmøtet.

Har du spørsmål kan dette rettes til valgkomiteen på epost: valgkomite@akershusrodekors.no

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler